Ny chans att söka bidrag genom Erasmus+ strategiska partnerskap

Under hösten öppnar EU-kommissionen en extra ansökningsomgång för Erasmus+ strategiska partnerskap. Två områden prioriteras särskilt: digitalisering för skola, yrkesutbildning och högre utbildning samt kreativitet och kultur för skola och vuxenutbildning.

Prioriterade områden och riktlinjer 

  • De projekt som ansökan gäller kan vara en blandning av digitala och fysiska aktiviteter. Användandet av digitala mötesplatser och verktyg som eTwinning, School Education Gateway och EPALE uppmuntras.
  • Projekten ska antingen fokusera på innovativa digitala satsningar (gäller områdena skola, yrkesutbildning och högre utbildning) eller utveckling av färdigheter genom kreativitet, med särskild betoning på inkludering (gäller områdena skola och vuxenutbildning).
  • Deadline för ansökan är 29 oktober 2020.
  • Projektstart ska ske mellan 1 mars och 30 juni 2021.
  • Projektlängden ska vara mellan 12 och 24 månader.
  • Maxbudgeten för sökt projekt är 300 000 euro.

Mer information och ansökningsformulär publiceras inom kort.

Stöd inför ansökan

Har du frågor om ansökan? Kontakta en handläggare för Erasmus+ strategiska partnerskap ka2partnerskap@uhr.se

Program inom Erasmus+ strategiska partnerskap

Skola

Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan olika typer av organisationer

Vuxenutbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning

Yrkesutbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

Högre utbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning