Lyssna

Nya prioriteringar till följd av kriget i Ukraina

Till följd av kriget i Ukraina har EU kommissionen beslutat om nya prioriteringar för småskaliga partnerskap och samarbetspartnerskap för ansökningsomgången 2023 som en reaktion på kriget i Ukraina.

Prioriteringarna är formulerade olika beroende på vilken utbildningssektor man söker inom.

Inom skola, yrkesutbildning och vuxnas lärande syftar prioriteringarna till att främja inkluderingen av personer som flytt undan kriget i Ukraina.

Inom högre utbildning riktas prioriteringen till projekt som bidrar till omformning och återuppbyggnad av Ukrainas högre utbildningssystem.

Ansökan stänger den 22 mars 2023 och på våra ansökningssidor hittar ni länk till programhandledningen där prioriteringarna finns i sin helhet.

Läs mer  om programmen:

Småskaliga partnerskap

Samarbetspartnerskap

Ta kontakt med handläggare

för Erasmus+ småskaliga partnerskap via e-post ka210@uhr.se

eller Erasmus+ samarbetspartnerskap via e-post ka2partnerskap@uhr.se