Nu är ansökan öppen till Atlas partnerskap, som ger förskolor, skolor och vuxenutbildningar möjlighet till bidrag för samarbeten med länder över hela världen.

Genom Atlas partnerskap kan förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning söka projektbidrag för att samarbeta med motsvarande utbildningar i andra länder. Lärare, skolledare och elever/studerande kan delta i de utbyten som genomförs inom ett projekt.

Syftet med Atlas partnerskap är att främja internationella kontakter och att utveckla undervisningen och de deltagande organisationerna.

- För lärare är utbytena en möjlighet att stärka sin ämnes- och yrkeskompetens och få ökad förståelse för andra sätt att undervisa, säger Susanne Hagström Larsson, handläggare på Universitets- och högskolerådet. För eleverna är det en chans att lära sig nya saker och att växa genom mötet med en annan kultur.

Sista ansökningsdag till Atlas partnerskap är den 1 mars.

Läs mer om Atlas partnerskap och hur ni ansöker