Lyssna

Sök till Atlas olika program

Från den 1 september går det att söka till Atlas praktik, Atlas partnerskap och Atlas planering. Från den 11 oktober går det att ansöka till Atlas konferens. Atlas är ett program för utbildningssamarbete mellan svenska och utländska förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning.

Genom Atlas praktik kan du söka bidrag för arbetsplatsförlagt lärande (APL) i ett annat land. Ett projekt med en samarbetspartner inom EU/EES ska också ha en partner i en annan del av världen.

Förändringar inom Atlas praktik 2021:

  • Längre ansökningsperiod: 1 september - 15 oktober 2021.
  • Längre genomförandeperiod med sista rapporteringsdatum den 1 oktober 2023.
  • Möjligt att söka bidrag för medföljande personal samt stödperson om elever med behov av extra stöd deltar.

Med Atlas partnerskap kan skolor i Sverige utveckla verksamheten genom ömsesidiga samarbeten och utbyten med partners i länder utanför EU/EES.

Atlas planering är en möjlighet till en planeringsresa för att skapa förutsättningar för ett samarbete inom Atlas partnerskap eller Atlas praktik.

Atlas konferens är en möjlighet för lärare och skolledare att utveckla sitt arbete och träffa kollegor från andra länder genom att delta eller medverka vid internationella konferenser utanför EU/EES.

Då stänger ansökan för programmen

Sista ansökningsdag till Atlas praktik, Atlas partnerskap och Atlas planering är den 15 oktober.

Till Atlas konferens går det att ansöka mellan 11 oktober och 8 november.

Mer om Atlas