Fem projekt är uttagna till finalen i Svenska eTwinningpriset 2019. Priset går till lärare som utfört ett utmärkt internationellt projekt registrerat på eTwinningplattformen, där även eleverna, med hjälp av digitala arbetssätt, samarbetat med varandra över landsgränserna.

Finalisterna:

  • Jasmine Klang Ebeling, Österåkers gymnasium i Åkersberga
  • Emelie Eriksson, Norrhammarskolan i Skellefteå
  • Johanna Gullberg, Baldersskolan i Staffanstorp
  • Mihaela Gross, Åva gymnasium i Täby
  • Martina Andreasson, Trönningeskolan i Halmstad.

Say Hello And Smile – finding your identity through storytelling, Jasmine Klang Ebeling, Österåkers gymnasium i Åkersberga:

I det här projektet deltog Jasmines språkintroduktionsklass med nyanlända elever tillsammans med skolor i Tjeckien, Italien och Spanien. I projektet fick eleverna i Österåker en stor dos både svenska och engelska – och tränade även sin digitala kompetens. Svenskan övades bland annat genom att eleverna på svenska både muntligt, skriftlig och multimodalt arbetade med sagor och berättelser från sina hemländer. Tillsammans med de andra ländernas elever diskuterade de på engelska i diskussionsforum också olika litterära genrer och teman. Utifrån temana skrev eleverna från de andra skolorna tillsammans egna berättelser på engelska, som de svenska eleverna – på grun av en annan nivå på engelskan – gav inspiration till genom förslag på musik/film kopplat till temat. Förutom eTwinnings projektyta Twinspace använde projektet också StoryWeaver, Officeverktyg, Youblisher och Padlet. För många av de nyanlända i den svenska klassen var detta första gången de kommunicerade med andra jämnåriga på engelska – för många av partnerskolornas elever var samarbetet med eleverna från Sverige den första kontakten med nyanlända.

Coding with eTwinning, Emelie Eriksson, Norrhammarskolan i Skellefteå:

I projektet Coding with eTwinning har Norrhammarskolans lågstadielever samarbetat med elever i Flandern i Belgien. Syftet var att lära sig programmering i Scratch genom att jobba med storytelling. I projektet har lärarna kopplat ihop kodning med elevsamarbete över landsgränserna – och således också verklighetsanknytning genom autentiska mottagare. Eleverna har använt verktyget Piskel för att skapa en kod av sitt självporträtt som en elev i den andra skolan sedan fått avkoda. Varje elev har således både skapat en kod (självporträtt) och även avkodat en annan elevs självporträtt. Samarbetet genom storytelling gick ut på att de svenska eleverna i smågrupper kodat varsin berättelse i Scratch, som motsvarande smågrupper i den belgiska skolan sedan fortsatt på eller ”remixat”. På så sätt uppstod många berättelser i Scratch skapade av elevgrupper i båda länderna.

Womens´rights, Johanna Gullberg, Baldersskolan i Staffanstorp:

Det här projektet var ett samarbete mellan Staffanstorpskolan, en dansk och en turkisk skola, som kombinerade både historia och nutidshistoria – ett projekt som för många elever kändes relevant och viktigt. I Sverige knöts projektet till historieämnets innehåll ‘demokratisering, efterkrigstid och globalisering’ samt ‘Hur historia används och historiska begrepp’. Eleverna i de tre länderna redogjorde för varandra om utvecklingen av kvinnornas rösträtt i sitt land, de undersökte vilken plats kvinnor tar och får i historieböckerna samt hur de omnämns. Eleverna har tagit del av varandras undersökningar, diskuterat och ställt varandra frågor om resultaten. De har även funderat på skillnader och likheter och orsaker till dem. Presentationerna har skapats genom många olika digitala verktyg, såsom Storyboard, Padlet och MovieMaker.

Talents sans frontières, Mihaela Gross, Åva gymnasium i Täby:

Talents sans frontières (Talang utan gränser) handlade om att lyfta varje elevs personliga talang och genom dessa talanger skapa kommunikationsmöjligheter på franska mellan Åva gymnasiums elever i Franska 3 och en klass i flamländska Belgien, där elevernas modersmål är nederländska. Lärarna har använt många olika slags aktiviteter för att sporra elevernas kommunikation. Genom aktiviteten ’Skype Mystère’ har eleverna till exempel i helklass men med olika roller ställt varandra frågor för att lista ut från vilket land partnereleverna kommer. Och i aktiviteten ’TV Talent’ har eleverna skapat filmer om sina talanger och svarat på de andra elevernas frågor om talangerna. De har även i smågrupper förberett egna frågor om belgarnas talanger. I projektet har ett flertal digitala verktyg använts, såsom LearningApps.org, Google drive, eTwinnings projektplattform Twinspace, PhotoFunia, MovieMaker, Skype och Appear.in. Från att först ha tyckt att aktiviteterna var rätt obekväma och jobbiga, ändrade eleverna sin inställning och sin tro på sin förmåga att kunna kommunicera på franska.

Arts Count!, Martina Andreasson, Trönningeskolan i Halmstad:

I Arts Count! har Trönningeskolan tillsammans med skolor i Kroatien och Spanien samarbetat kring elevernas digitala och kommunikativa kompetens genom att kombinera matematik och kreativt tänkande med olika konstformer, såsom målning, film och design. Eleverna samarbetade på sju större uppgifter som alla krävde teamwork över landsgränserna och att allas styrkor användes. De skapade till exempel videoklipp med konstverk från sina länder där de även redogjorde för sambandet mellan matematik och konst. De fick också göra berättelser på basis av konstverk med geometriska element – och sedan skapa nya konstverk inspirerade av berättelserna. En annan uppgift handlade om att utifrån en dikt skapa en multimedial produkt som innehåller matematiska former. I projektet användes en hel kavalkad av digitala verktyg, såsom MovieMaker, Music Maker Jam och Audacity för film och ljud, Google drive för att skriva tillsammans, Canva för digitala posters och Pixton för bildredigering. Arts Count! har finansiering från Erasmus+ strategiska partnerskap.


Mer om eTwinning

eTwinning är ett EU-program som ger möjligheter för personal i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor att samarbeta digitalt i internationella partnerskap. Över en halv miljon lärare från fler än 40 länder har gått med i programmet sedan starten år 2005.

Programmet delfinansieras av EU-kommissionen genom Erasmus+. eTwinning kan med fördel kombineras med program där finansiering ingår, såsom Erasmus+ (KA1 eller KA2) och Nordplus.

I Sverige koordineras eTwinningprogrammet av Universitets- och högskolerådet (UHR).