Lyssna

Totalt 138 svenska skolor och utbildningsorganisationer är nu ackrediterade för att få finansiering från Erasmus+ under 2021–2027. Nu kan de strategiskt och långsiktigt arbeta med utbyten i Europa för att utveckla kompetensen hos personal och elever.

– Vi hoppas att fler organisationer upptäcker fördelarna med internationella utbyten när de ska utveckla sin verksamhet, personal och sina elever, säger Daniel Edquist, enhetschef på UHR och nationell direktör för Erasmus+ vid UHR. De som blir ackrediterade får en klart förenklad process för att söka om medel inom Erasmus+ och kan arbeta långsiktigt med medel från programmet under hela den sjuåriga programperioden. 

Praktik och kompetensutveckling

Efter den första ansökningsomgången för ackreditering för Erasmus+ har totalt 77 grundskolor och gymnasieskolor, 55 yrkesutbildningar – främst gymnasieskolor men även yrkeshögskolor – och sex organisationer inom vuxnas lärande i Sverige blivit ackrediterade. De kan nu på ett enklare sätt finansiera sina internationella utbyten: Deras personal kan delta i kurser, konferenser eller göra studiebesök på skolor utomlands, deras elever kan genomföra skolutbyten i Europa och elever och studerande inom yrkesutbildning kan praktisera på företag i andra europeiska länder.

Skåne Nordost är en av de organisationer som nu har blivit ackrediterade.

– Nu ökar vi kompetensen och attraktiviteten i våra kommuner, säger Maria Lindblad, EU-koordinator och projektkommunikatör. Våra lärare och elever på YH-utbildningarna kommer genom vår Erasmus+ ackreditering erbjudas praktik och kompetensutveckling i andra EU-länder – när pandemin är över.

EU storsatsar på utbildningsområdet

Budgeten för programperioden 2021–2027 för Erasmus+ ökar med 78 procent till drygt 26 miljarder euro, från knappt 15 miljarder euro för 2014–2020. Målet är att 10 miljoner européer ska delta i nya Erasmus+ programmet, lika många som har deltagit sedan programmet startade 1987. Erasmus+ kommer att vara mer inkluderande och mer innovativt, med fokus på digitalisering och hållbarhet.

Nästa tillfälle för att söka ackreditering till Erasmus+ mobilitet kommer i höst.

Organisationer som beviljats bidrag

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar