Lyssna

UHR söker ambassadörer för EPALE och Erasmus+ inom vuxnas lärande under 2023

Är du aktiv inom EPALE och/eller driver Erasmus+ projekt med fokus på vuxnas lärande regelbundet? Nu söker Universitets- och högskolerådet ambassadörer för EPALE och Erasmus+ med fokus på vuxnas lärande. Som ambassadör stöttar och inspirerar du kollegor runt om i landet och utbyter erfarenheter med kollegor i hela Europa. Ansök senast den 6 mars.

EPALE och Erasmus+ vuxnas lärande vid Universitets- och högskolerådet söker ambassadörer för 2023.

Vill du öka kännedomen om möjligheterna med europeiskt samarbete och utbyte? Vill du stötta och inspirera kollegor till att använda EPALE och Erasmus+? Tycker du att det skulle vara värdefullt att utbyta erfarenheter med kollegor både runt om i landet och i hela Europa? Då kanske ett EPALE/Erasmus+ ambassadörskap är något för dig.

Vad gör en EPALE/Erasmus+ ambassadör?

EPALE/Erasmus+ ambassadören är en person som är verksam inom vuxnas lärande (formellt, icke-formellt eller informellt lärande) med intresse för internationellt samarbete och utbyte och som vill verka för att öka kännedomen och inspirera till möjligheterna som finns inom EPALE och Erasmus+.

Det finns ambassadörer i flera programländer inom EPALE och Erasmus+. Som en EPALE/Erasmus+ ambassadör i Sverige kommer du att ingå i såväl ett nationellt, nordiskt som ett europeiskt nätverk i syfte att stärka vuxnas lärande och den europeiska dimensionen i regionen, kommunen, eller motsvarande.

Vem kan söka?

Vi söker dig som
• jobbar inom formellt, icke-formellt eller informellt lärande för vuxna
• har kännedom om EPALE och/eller Erasmus+
• använder EPALE aktivt och/eller driver Erasmus+ projekt regelbundet
• ser utvecklingsmöjligheter med internationellt samarbete
• intresserar dig för och använder digital teknik i ditt arbete
• har goda kontakter i kommun/region och/eller ingår i olika slags pedagogiska nätverk, där du har möjlighet att sprida information om EPALE och Erasmus+, både IRL och genom digitala kanaler
• har intresse av att arbeta tillsammans med ledning och kollegor och av att fungera som inspiratör.
• har möjlighet att proaktivt hålla workshoppar, infomöten och skriva artiklar på EPALE samt i mån av möjlighet delta i andra evenemang som EPALE/Erasmus+ vid UHR arrangerar eller deltar i.
• har goda kunskaper i svenska och engelska, i så väl tal som skrift

Villkor

EPALE/Erasmus+ ambassadören är inte anställd av UHR. I samband med överenskomna uppdrag står UHR dock för resa, eventuell logi samt talar- och skrivarvode, enligt riktlinjer från UHR. I samband med kompetensutveckling för ambassadören står UHR för kostnader gällande resa och logi.

Arbetsgivaren måste vara införstådd med ambassadörsuppdraget och dess villkor.

Du förbinder dig till ambassadörsuppdraget för ett år i taget. Uppdraget anpassas efter individuella förutsättningar och möjligheter. Ambassadörerna deltar som regel varje år i ett nationellt nätverksmöte och eventuellt i ett nordiskt eller europeiskt ambassadörsmöte per år.

Valet av ambassadörer kommer att grunda sig på omfattningen av erfarenheter av respektive EPALE och Erasmus (eller båda), regional fördelning, fördelning på formellt/icke-formellt/informellt lärande inom vuxensektorn och digital kompetens.

Läs mer om uppdraget

Deadline för att ansöka är måndag den 6 mars 2023. Vi meddelar alla sökande om utfallet.

Ansök till att bli ambassadör

Har du frågor? Kontakta oss via e-post till epalesverige@uhr.se.

Loggor EU_678x179.png