UHR:s verksamhet Den globala skolan arbetar med lärande för hållbar utveckling inom hela utbildningsområdet. Inför 2020 upphandlar vi nu åtta regionansvariga för de fyra regionerna nord, syd, öst och väst.

De regionansvariga arbetar på konsultbasis med att regionalt arrangera fortbildning för pedagoger om lärande för hållbar utveckling, ofta tillsammans med utomstående aktörer. Stöd till skolledning, kommuner och andra huvudmän för att utveckla och integrera lärande för hållbar utveckling i utbildning ingår också i uppdraget. Agenda 2030 och de globala målen är centrala i alla arrangemang. Samtliga fortbildningsaktiviteter förväntas leda till skolutveckling. Verksamheten finansieras av Sida.

Didaktik och hållbarhet

Fanny Labory är verksamhetsansvarig för Den globala skolan och den som leder arbetet med att upphandla regionansvariga konsulter för 2020-2023:

- Vi letar efter personer som är väl förankrade i sina regioner och har ett brett kontaktnät såväl inom skolan som inom civilsamhället och samhället i stort. Det är också viktigt att kunna didaktik och ha god kunskap om hållbarhetsfrågor.

Mer information

Förfrågningsunderlaget för upphandlingen består av tio olika dokument. Om du snabbt vill bilda dig en uppfattning om vad uppdraget innebär kan du läsa ett utdrag ur avtalsdokumentet.

Utdrag ur avtalet

Hela förfrågningsunderlaget finns i upphandlingsverktyget Tendsign.

Till Tendsign

Den globala skolan

Mer om Den globala skolan hittar du på denglobalaskolan.se