Yrkesutbildningar kan ansöka om en förenklad medverkan i Erasmus+

Arbetar du inom en yrkesutbildning med stor erfarenhet av internationellt utbyte? Nu kan din organisation ansöka om att bli ackrediterad och få möjlighet till en förenklad medverkan i Erasmus+ framöver.

Ackreditering är en möjlighet inom programdelen Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning. Det innebär att yrkesutbildningar kan ansöka om en så kallad VET Mobility Charter, och – om de beviljas chartern – på ett enklare sätt söka och genomföra mobilitetsprojekt inom Erasmus+ under de kommande åren.
Tanken är att ackrediteringen ska ge större möjligheter att planera och utveckla organisationens internationella arbete. Den ger också förutsättningar att arbeta mer långsiktigt med internationalisering, och få in det som en naturlig del i verksamheten.Vilka kan söka?

Organisationer inom yrkesutbildning, till exempel gymnasieskolor, folkhögskolor och YH-utbildningar, kan ansöka om en VET Mobility Charter.

Ett krav är att ni tidigare genomfört väl fungerande mobilitetsprojekt inom Erasmus+ yrkesutbildning eller EU:s tidigare utbildningsprogram. Organisationen ska också ha en strategi för internationalisering, och kunna visa att man har förmåga att organisera och kvalitetssäkra mobilitetsperioder utomlands.

Sista ansökningsdatum för VET Mobility Charter är den 17 maj klockan 12.00.

De organisationer som beviljas en charter kan göra en förenklad ansökan inom Erasmus+ mobilitet våren 2018.

Läs mer om VET Mobility Charter

Informationsmöte inför ansökan

Den 7 april anordnar vi ett informationsmöte för organisationer som planerar att söka chartern. Vid mötet går vi igenom frågorna i ansökan och ger tips på hur du och din organisation ska tänka när ni beskriver syfte, mål, innehåll och resultat för ert internationaliseringsarbete. Mötet äger rum i Universitets- och högskolerådets lokaler i centrala Stockholm.