Om utbyten

2018-04-05

På utbyten.se finns information om finansieringsmöjligheter inom olika program, verktyg och aktiviteter för internationellt samarbete och utbyte. Programmen finansieras av regeringen, Europeiska kommissionen och Nordiska ministerrådet.