Lyssna

Om utbyten

På Utbyten.se finns information om finansieringsmöjligheter inom olika program, verktyg och aktiviteter för internationellt samarbete och utbyte. Programmen finansieras av regeringen, Europeiska kommissionen och Nordiska ministerrådet.

Mer om Utbyten.se