Gå till huvudinnehåll

Nordplus Vuxen ger möjlighet till samarbetsprojekt, utbildning och praktik inom vuxenutbildning och vuxnas lärande. Programmet ska stärka vuxnas lärande och bidra till att möta det moderna samhällets utmaningar.

Kontakta oss

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, SFU i Danmark är ansvarig för programmet. Har du frågor är det till dem du vänder dig i första hand.

Du når dem på e-post nordplus(at)ufm.dk

Kontaktperson hos oss är Kerstin Hagblom, e-post: nordplus(at)uhr.se, telefon 010-470 04 55.

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook