ASEM-DUO Fellowship programme är ett program för ömsesidiga utbyten mellan Sverige och Asien eller Oceanien.