Lyssna

Mer om programmet

Här får du veta mer om programmet, hur ansökan går till, vilka länder som ingår i samarbete och vilka kriterier som ligger till grund för beslut och urval.

Utbytesprogram mellan Europa, Asien och Oceanien

ASEM-DUO Fellowship Programme är ett utbytesprogram för studenter och lärare i Europa, Asien och Oceanien. Samarbetet sker inom ramen för ASEM (Asia-Europe Meeting) och bygger på ömsesidighet. Det innebär att deltagande länder utbyter en student eller lärare i varje riktning.

Programmets syfte

ASEM-DUO ska främja kontakter och utbyten mellan studenter och lärare i Europa, Asien och Oceanien och etablera en djupare förståelse mellan de olika regionerna. Det ska också bidra till att bygga upp utbytesprogram på grundutbildningsnivå i de länder som deltar.

Olika programdelar - olika kontor

Programmet ASEM-DUO administreras av sex kontor i fem länder som har fått ge namn åt programmets olika delar:

 • ASEM-DUO Sverige
 • ASEM-DUO Singapore
 • ASEM-DUO Thailand
 • ASEM-DUO Sydkorea
 • ASEM-DUO Belgien
 • ASEM-DUO Belgien/Vallonien-Bryssel

Villkoren för programdelarna skiljer sig ibland åt, till exempel när det gäller vilka som kan ansöka om medel eller med vilka länder du kan göra ett utbyte.

ASEM-DUO Sverige

I Sverige är det Universitets- och högskolerådet som är kontor för ASEM-DUO. Det innebär att det är vi som bedömer ansökningar och betalar ut medel, men ansökan går genom ASEM-DUO centralt. Genom programdelen Sverige är det bara studenter som kan åka på utbyte.

Samarbetsländer

Genom ASEM-DUO Sverige har svenska studenter möjlighet till en utbytestermin i något av följande länder i Asien och Oceanien:

 • Australien
 • Brunei
 • Burma
 • Filippinerna
 • Indien
 • Indonesien
 • Japan
 • Kambodja
 • Kina
 • Laos
 • Malaysia
 • Mongoliet
 • Nya Zeeland
 • Pakistan
 • Ryssland
 • Singapore
 • Sydkorea
 • Thailand
 • Vietnam.

Förutsättningar för att delta

Utbytet ska vara ömsesidigt. Det innebär att en svensk student byter plats med en utländsk under fyra till sex månader. Ämne och kurser för utbytet väljer varje student själv. Studentparet ansöker till programmet tillsammans genom det svenska lärosätet.

För att svenska studenter ska kunna delta i utbytesprojekt krävs att lärosätet har ett samarbetsavtal med den utländska motparten. 

Bidrag

Stödet för ett studentpar är max 7000 euro.

Ansökan

Det är lärosätets kontaktperson för programmet som ansvarar för att ansökan för studentparen kommer in. Ansökan går via ASEM-DUO:s webbplats.

Beslut 

Beslut om vilka som beviljas stöd publiceras på ASEM-DUO:s webbplats, i regel under juni månad. De beviljade studentparen får även besked på posten.

Vi gör följande prioriteringar i urvalet

 • Högst antal genomförda helårsstudier för ansökande studentpar.
 • Jämn fördelning av stipendier mellan svenska lärosäten om antalet likvärdiga ansökningar är fler än antalet tillgängliga stipendier.
 • Jämn fördelning av beviljade stipendier mellan partnerländerna.
 • Bred ämnesspridning bland de svenska studenterna.

ASEM-DUO Korea, Thailand och Singapore

De tre asiatiska programkontoren finns i Sydkorea, Thailand och Singapore. Svenska studenter som vill studera i de här länderna kan ansöka även inom ramen för programdelarna ASEM-DUO Korea, Singapore eller Thailand. Ansökan går då genom den utländska studentpartnern och hens lärosäte.

Även lärare vid svenska lärosäten kan på det här sättet delta i ASEM-DUO – som partners till utländska kollegor. Vid lärarutbyten gäller att utbytet får pågå max en månad.

Studenter eller lärare som redan påbörjat ett utbytesprojekt i det tilltänkta värdlandet kan inte få stöd från ASEM-DUO.

Mer information 

Vill du veta mer om programmet ASEM-DUO och de olika programdelarna kan du besöka ASEM-DUO:s webbplats. Där hittar du även information om de olika ansökningsomgångarna och vilka datum som gäller för respektive programdel.