Lyssna

Efter att ni deltagit vid en konferens ska ni skicka in en rapport till oss. Vänta gärna en tid att så du kan beskriva ert arbete med att utveckla verksamheten och sprida resultaten. Använd vår guide till slutrapporten.

Rapporteringsdatum

Har du sökt och beviljats bidrag vid höstens ansökningsomgång 2021 är sista datum för att rapportera 1 april 2023.