Efter att ni deltagit vid en konferens ska ni skicka in en rapport till oss. Vänta gärna en tid att så du kan beskriva ert arbete med att utveckla verksamheten och sprida resultaten. Använd vår guide till slutrapporten.

Rapporteringsdatum

För den som sökt och beviljats bidrag i vårens ansökningsomgång av Atlas konferens är sista datum att rapportera 1 september året efter att beslutet om bidrag tagits.

För den som sökt och beviljats bidrag i höstens ansökningsomgång av Atlas konferens är sista datum att rapportera 1 mars andra året efter att beslutet om bidrag tagits.