Lyssna

Ekonomi och bidrag

Vi betalar ut beviljade medel i form av schablonbidrag per deltagare. Bidraget ska täcka resekostnader, uppehälle och försäkring. Hur stor schablonen är beror på i vilket land planeringen äger rum.

Schablonbelopp per deltagare

  • 10 000 kronor inom Europa utanför EU/EES
  • 20 000 kronor i övriga världen

Bidraget betalas ut för max fyra deltagare per skola, även vid ömsesidig planeringsresa. 

Utbetalning av bidraget

Om er ansökan beviljas får den eller de som du angivit som kontaktpersoner ett beslut om bifall via e-post. I samband med beslutet betalar vi även ut hela det belopp som ni blivit beviljade. Betalningen går till huvudman (kommunen/central förvaltning inom friskolor).

Moms

UHR betalar ut sina bidrag utan moms. Det betyder att du som är ansvarig vid en eventuell revision ska rapportera alla kostnader exklusive moms.

Om den organisation du representerar inte är momsregistrerad ska kostnaderna däremot redovisas med moms. För att få kostnader inklusive moms godkända måste du i samband med en eventuell revision skicka in ett intyg på att din organisation inte är momspliktig.

Giltiga kostnader

Här förklarar vi vilka kostnader som får rymmas inom projektbudgeten. Beskrivningarna är inte uttömmande utan ska ses som en vägledning. Är du osäker på några utgifter? Kontakta en handläggare så får du hjälp.

Flyg

Bidraget ska täcka internationella flygresor i ekonomiklass inklusive kostnader för bagage. Inom ramen för flygresor ingår även eventuella avbeställningsskydd. Tänk på att om ni inte kan genomföra resan kommer vi att begära återkrav på hela det utbetalda beloppet.

Bidraget täcker även resor inom landet för att ta sig till och från flygplats. 

Transporter

Transporter inom besökslandet för att ta sig mellan boendet och partnerorganisation samt till och från flygplats är godkända. Däremot godkänner vi inte transport till och från turistattraktioner och andra aktiviteter som är irrelevanta för Atlas planerings syfte och mål.

Logi

Kostnader för logi för godkända deltagare godtas. Logikostnader utanför planeringstiden godtas inte om det inte handlar om en mellanliggande helg. Som mellanliggande helg räknas lördag-söndag som avbryter arbetsveckan. 

Exempel: Ni landar i partnerlandet en tisdag och genomför planeringsaktiviteter onsdag-fredag samt måndag-tisdag i veckan därpå. Kostnader för mat och logi godtas då även under lördag-söndag.

Mat

Matkostnader under planeringstiden godtas.

Dryck

Kostnader för alkoholhaltiga drycker godtas inte.

Vaccinationer

Vaccinationskostnader för godkända deltagare godtas.

Visum

Visumkostnader för godkända deltagare godtas. Även resor till och från ambassad kan godkännas om det krävs för visumhanteringen.

Pass

Kostnad för att skaffa pass för deltagare från länder utanför OECD, EU och EES godtas.

Försäkring

Utgifter för försäkring av godkända deltagare under tiden för planeringsresan godtas. Vi rekommenderar försäkring.

Representation

Representation ska vara, och uppfattas som, motiverad och måttfullt anpassad till representationstillfället. Som givare bör ni vara medvetna om att inte utsätta er för misstanke om givande av muta.

Kostnader för eventuella gåvor är inte godkända.

Projektstöd

Kostnader för projektstöd i form av tolk som behövs i projektet och inte finns att tillgå i den svenska skolan, godtas. 

Aktiviteter arrangerade av Universitets- och högskolerådet

Kostnader för deltagande i Atlasprogrammets aktiviteter godtas.

Nöjen

Vi godkänner inga kostnader för nöjen. Som nöjen räknas till exempel utflykter till nöjesfält, bio och bowling.

Personal

Kostnader för personal och eventuella vikarier är inte giltiga.

Studiebesök

Kostnader för studiebesök utan koppling till syfte och mål med planeringsresan godtas inte.

Avskrivningsvaror

Kostnader för elektronisk utrustning godtas inte.

Återkrav

Universitets- och högskolerådet har i vissa fall rätt att återkräva beviljade medel. Här beskriver vi situationer där det kan bli aktuellt:

  • Om den genomförda aktiviteten inte stämmer överens med den som angetts i ansökan.
  • Om er skola beviljas andra medel för samma aktivitet eller projekt.
  • Om det sker ändringar i projektets syfte och aktiviteter.
  • Om projektet inte kan genomföras.
  • Om en deltagare inte följer med på resan gör vi ett återkrav på motsvarande beviljat schablonbelopp.
  • Om en deltagare som inte är behörig att delta ändå deltar återkräver vi hela schablonbeloppet för den deltagaren. Meddela alltid en handläggare om en deltagare byts ut.

Tänk på att beskrivningarna inte är uttömmande. Har du frågor om specifika fall eller detaljer? Kontakta oss, så hjälper vi dig.