Atlas praktik är en möjlighet för elever till arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats i ett annat land. Utlandspraktiken kan ge såväl yrkesmässig utveckling som kulturellt utbyte och ökade språkkunskaper.

Coronaviruset

För information om vad som gäller för olika projekt inom Atlas med anledning av coronaviruset - kontakta programmets handläggare på atlas@uhr.se

Film: Pandemins påverkan på arbetet inom Atlas

Jenny Lindström, handläggare Atlas, berättar och svara på vanliga frågor.

Nyttiga verktyg

Euroguidance är en informationsresurs som du kan använda i arbetet med utbyten av olika slag. Genom Euroguidance Sweden får du hjälp att vägleda elever och studerande inför, under och efter en utlandsvistelse. Här finns verktyg, tips och informationsmaterial för att stimulera, stötta eller följa upp.

Euroguidance - inför en utlandsvistelse på uhr.se

Europass kan användas för att dokumentera utlandsstudier och praktik som genomförts inom till exempel Erasmus+. Europass består av fem olika dokument som hjälper dig som studerar eller arbetar att göra dina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå i andra länder i Europa. Du kan använda Europass när du ska söka jobb eller delta i en utbildning i ett annat EU-land.

Europass på uhr.se

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar Universitets- och högskolerådet personuppgifter (pdf)

Kontakta oss

atlas@uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Jag jobbar med Atlas praktik:

  • Jenny Lindström, 010-470 03 17
  • Lucas Kraft, 010-470 03 83

Atlas är ett program finansierat av svenska staten.