Lyssna

Atlas praktik

Verksamhetsområde:
Skola och förskola, Yrkesutbildning
Aktivitet:
För elever/studenter: Praktik
Var i världen:
Utanför EU/ESS
Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Atlas praktik är en möjlighet för elever till arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats i ett annat land. Utlandspraktiken, som kan göras i hela världen, kan ge yrkesmässig utveckling, ökade språkkunskaper och bidra till kulturellt utbyte. Syftet med Atlas praktik är att, genom APL i utlandet, förverkliga målen om internationalisering i er läroplan. Programmet riktar sig till elever på gymnasieskolans yrkesprogram, den anpassade gymnasieskolan och studerande på yrkesvuxenutbildningen. Det är ni på skolan eller inom organisationen som söker bidraget.

Mer om programmet

Här får du en övergripande bild av Atlas praktik där vi går igenom vilka organisationer som kan söka, möjliga samarbetsländer samt ekonomi och bidrag.

Ansök till programmet

Här går vi igenom hur ansökan går till och vad som är viktigt att tänka på. Det är möjligt att söka Atlas praktik två gånger per år till och med hösten 2023. Höstens omgång kommer att vara ovanligt liten utifrån tillgänglig budget. Från och med 2024 sker ansökan en gång per år, på våren.

För dig med beviljade projekt

Efter att ni avslutat APL-perioderna ska ni skicka in en slutrapport.