Lyssna

Atlas praktik

Verksamhetsområde:
Skola, Yrkesutbildning
Aktivitet:
För elever/studenter: Praktik
Var i världen:
Utanför EU/ESS
Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Atlas praktik är en möjlighet för elever till arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats i ett annat land. Utlandspraktiken, som kan göras i hela världen, kan ge yrkesmässig utveckling, ökade språkkunskaper och bidra till kulturellt utbyte. Syftet med Atlas praktik är att, genom APL i utlandet, förverkliga målen om internationalisering i er läroplan. Programmet riktar sig till elever på gymnasieskolans yrkesprogram, den anpassade gymnasieskolan och studerande på yrkesvuxenutbildningen. Det är ni på skolan eller inom organisationen som söker bidraget.

Mer om programmet

Här går vi igenom vilka organisationer som kan söka och vilka länder ni kan samarbeta med samt det övergripande syftet med Atlas.

Så fungerar det

Genom Atlas praktik kan elever och studerande genomföra APL på arbetsplatser i hela världen. Här går vi igenom hur ett projekt är uppbyggt och vad ni ska göra om något oförutsett händer.

Förväntade resultat

Förutom att praktiken ska stärka den individuella kompetensen hos elever ska deltagarna också uppnå ett antal mål under praktikperioden. Bland annat yrkesmässig utveckling och ökade språkkunskaper.

Inför ansökan

Här går vi igenom förutsättningarna för att lyckas med både praktikprojektet och praktikperioden.

Ekonomi och bidrag

Bidraget för APL betalas ut i form av schablonbelopp som justeras efter antalet APL-veckor, antalet deltagare och i vilket land APL:en äger rum. Utbetalningen går direkt till skolan eller organisationen.

Ansök till programmet

Det är möjligt att söka Atlas praktik två gånger per år. Här guidar vi dig igenom ansökan, visar vad du behöver tänka på och informerar om när vi kan lämna besked om beslut.

Så bedöms er ansökan

Efter att sista ansökningsdag passerat påbörjar vi arbetet med att bedöma ansökningarna. Ni får besked efter cirka tio veckor. Bedömningen utgår från kriterierna för giltighet och kvalitet.

Rapportering och utvärdering

När praktikperioderna är genomförda och avslutade ska du skicka in en rapport. Hur du rapporterar skiljer sig åt beroende på när ni beviljats praktik. Vi rätar ut eventuella frågetecken i steg för steg-guiden.

Atlas är ett program finansierat av svenska staten.