Lyssna

Så bedöms er ansökan

Efter att sista ansökningsdag passerat påbörjar vi arbetet med att bedöma ansökningarna. Ni får besked efter cirka tio veckor. Bedömningen utgår från kriterierna för giltighet och kvalitet.

Bedömningen görs i två steg

 • Ansökan granskas först utifrån kriterierna för giltighet.
 • Bedöms ansökan som giltig går den vidare för kvalitetsbedömning. För kvalitetsbedömningen anlitar vi externa oberoende experter.

Det är inte möjligt att komplettera ansökan efter att sista ansökningsdag passerat.

Giltighetskriterier 

 • Ansökan har kommit in sista ansökningsdag klockan 12.00.
 • Ansökan har kommit in via vårt ansökningssystem. 
 • Sökande är behörig organisation. 
 • Ansökan är komplett.

För att vara behörig behöver organisationen ha slutrapporterat eventuella tidigare planeringsresor och fått rapporten godkänd.

För att räknas som komplett ska ansökan:

 • innehålla en underskriven avsiktsförklaring (letter of intent) från partnerorganisationen som genom datering eller formulering visar att de stödjer den aktuella ansökan
 • innehålla ett underskrivet rektorsutlåtande som genom datering och motivering visar att projektet är förankrat hos skolledningen
 • avse rätt tidsperiod
 • svar på alla ansökningsfrågor.

Kvalitetskriterier

Giltiga ansökningar går vidare för kvalitetsbedömning. Vid bedömningen utgår vi från följande kriterier:

 • Att projektet gör eleverna mer förberedda för att leva i ett internationellt samhälle samt att mervärdet av utlands-APL framgår.
 • Att projektet ökar elevernas yrkes- och ämneskunskaper.
 • Att goda förutsättningar - förankring, tidigare erfarenheter, förberedelser och projektadministration - för projektets genomförande finns.
 • Att en realistisk riskanalys gjorts och att en plan för hantering finns.
 • Att plan för uppföljning på olika nivåer finns.
 • Att plan finns för hur elevernas erfarenheter dokumenteras och kunskaper valideras samt att det framgår vilka intyg som eleverna kommer att få på genomförd utlands-APL.
 • Att det finns en beskrivning projektets upplägg och aktiviteter under hela projektperioden, det vill säga före, under och efter APL-perioden.

Fördelningsprinciper

Vid behov kan vi efter kvalitetsbedömningen även prioritera enligt följande:

 • nya ansökare (skolenheter och/eller utbildningssamordnare som inte blivit beviljade medel inom Atlas praktik sedan 2016),
 • gymnasiesärskolor,
 • spridning gällande olika typer av yrkesutbildningar,
 • geografisk spridning.

Besked om beslut

Vi skickar ut besked om beslut per e-post till kontaktpersoner och till rektor eller rektors motsvarighet. Handläggningstiden är cirka tio veckor från sista ansökningsdag. Vi har inte möjlighet att ge förhandsbesked. Om beskedet dröjer - kontrollera din skräppost innan du kontaktar oss!

Om er ansökan beviljas

I guiden för ansökan till Atlas praktik hittar du de villkor som gäller för beviljade bidrag. Villkoren godkänns av rektor i ansökan. I det beslutsbrev vi skickar ut framgår beviljat bidrag och de särskilda villkor som gäller för just ert projekt. Vi betalar ut beviljat bidrag i förskott (100 procent) till det plus- eller bankgironummer som anges i ansökan.

Om ansökan inte beviljas

Vi meddelar övriga skolor och organisationer som inte beviljas projektmedel på grund av ogiltig ansökan eller bristande kvalitet cirka tio veckor efter sista ansökningsdag. I beslutsbrevet framgår orsak till avslag.

Universitets- och högskolerådets beslut om bidrag kan inte överklagas enligt SFS 2012:811.

Kontakta oss

atlas@uhr.se

Vi jobbar med Atlas praktik:

 • Chelsea Long, 010-470 06 49