Lyssna

Mer om programmet

För att kunna delta i programperioden för Erasmus+ (2021–2027) måste lärosäten ansöka om en Erasmus charter för högre utbildning (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE), som beviljas av Europeiska kommissionen.

Så fungerar det

ECHE är högskolornas ackreditering för att kunna delta i Erasmus+-programmet. En ECHE undertecknad av EU-kommissionen ger ett lärosäte rätt att:

  • ansöka till det nationella kontoret (UHR) om stipendiemedel för studenter, praktikanter, lärare och personal, men också för olika typer av projektsamarbeten.
  • ansöka till EU-kommissionen om medel för att delta i så kallade centraliserade delprogram inom Erasmussamarbetet.

Genom ECHE förbinder sig lärosätet till Erasmus+-programmets grundprinciper och villkor. ECHE beviljas för hela programperioden (2021–2027), men den kan dras tillbaka om ett lärosäte inte fullföljer sina åtaganden, till exempel inte rapporterar bidrag eller bryter mot principerna i charterdokumentet. En del av ECHE är Erasmus Policy Statement (EPS), som är lärosätets strategiska plan för internationaliseringsarbetet och Erasmus+-verksamheten.

UHR granskar och stödjer lärosäten

Det är UHR och Europeiska kommissionen som granskar lärosätets arbete av ECHE. Uppföljningen syftar till att framförallt säkerställa kvaliteten på mobiliteten.

Hur går ansökan till?

Du ansöker genom EU-kommissionens centrala programkontor i Bryssel, EACEA på deras webbplats Funding and tenders:

Funding & tender opportunities (europa.eu)

Sista ansökningsdag för att kunna ansöka om finansiering för Erasmus+ i utlysningen för 2023, är den 26 januari 2023.

Det är också till EACEA du vänder dig med frågor om ansökan. Du kontaktar dem på e-post: EACEA-ECHE@ec.europa.eu

Mer information

Erasmus Charter for Higher Education 2020-2027 Guidelines, Monitoring Guide och Self-Assessment:

Erasmus Charter for Higher Education på EU-kommissionens webbplats

Kontakta oss

Har du frågor om din ansökan ska du i första hand kontakta det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA:

EACEA-ECHE@ec.europa.eu

För att komma i kontakt med oss på Universitets- och högskolerådet mejlar du till eplushogre@uhr.se