Här hittar du information om vad Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) innebär, hur ansökningsförfarandet går till och vad som gäller om lärosätet beviljats ECHE tidigare.

Vad är ECHE?

En Erasmus Charter for Higher Education undertecknad av EU-kommissionen ger lärosätet rätt att:

  • ansöka till det nationella kontoret (UHR) om stipendiemedel för utbyte av studenter och personal samt studentpraktik och medel för olika typer av projektsamarbeten.
  • ansöka till EU-kommissionen om medel för att delta i så kallade centraliserade delprogram inom Erasmussamarbetet.

ECHE är giltigt under hela programperioden (2021-2027) till och med slutet av call 2027. Det kan dock upphävas om lärosätet inte fullföljer sina åtaganden, till exempel inte rapporterar bidrag eller bryter mot principerna i charterdokumentet.

Om lärosätet beviljats ECHE under tidigare programperioder

Alla lärosäten, även de som haft ett ECHE under programperioden 2014-2020 eller tidigare, måste söka en ny ECHE inför programperioden 2021-2027.

Ansökningsförfarandet

Lärosäten som beviljats ECHE under programperioden 2014-2020

Deadline för ansökan är den 26 maj 2020 klockan 17:00 CET.

De lärosäten som söker genom light procedure och blir beviljade en charter får sitt beslut från EU-kommissionen den 15 oktober 2020.

Lärosäten som inte tidigare beviljats ECHE

Deadline för ansökan är den 26 maj 2020 klockan 17:00 CET.

Mer information

Erasmus Charter for Higher Education 2020-2027 Guidelines, Monitoring Guide och Self-Assessment:

Erasmus Charter for Higher Education på EU-kommissionens webbplats

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020:

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 på EU-kommissionens webbplats