För att kunna delta i den nya programperioden för Erasmus+ (2021–2027) måste lärosäten ansöka om en Erasmus charter för högre utbildning (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE), som beviljas av Europeiska kommissionen.

Så fungerar det

ECHE är högskolornas ackreditering för att kunna delta i Erasmus+programmet. En Erasmus Charter for Higher Education undertecknad av EU-kommissionen ger lärosätet rätt att:

  • ansöka till det nationella kontoret (UHR) om stipendiemedel för utbyte av studenter och personal samt studentpraktik och medel för olika typer av projektsamarbeten.
  • ansöka till EU-kommissionen om medel för att delta i så kallade centraliserade delprogram inom Erasmussamarbetet.

Genom ECHE förbinder sig lärosätet till Erasmus+programmets grundprinciper och villkor. ECHE beviljas för hela programperioden (2021–2027), men den kan återkallas om lärosätet inte fullföljer sina åtaganden, till exempel inte rapporterar bidrag eller bryter mot principerna i charterdokumentet. En del av stadgan är Erasmus Policy Statement (EPS), som är högskolans strategiska plan för skolans Erasmus+verksamhet.

UHR granskar och stödjer lärosäten

Det är UHR och Europeiska kommissionen som granskar lärosätets arbete av ECHE. Uppföljningen syftar till att framför allt säkerställa kvaliteten på mobiliteten.

Hur går ansökan till?

Ni som lärosäte ansöker genom EU-kommissionens centrala programkontor i Bryssel, EACEA, och deras webbplats Funding and tenders:

Funding & tender opportunities (europa.eu)

Ansökan stänger den 10 juni 2021 klockan 17:00:00.

Det är också till EACEA du vänder dig med frågor om programmet och för stöd och hjälp med ansökan. Du kontaktar dem på e-post: EACEA-ECHE@ec.europa.eu

Lärosäten som beviljats ECHE

Lärosäten som beviljats ECHE under programperioden 2021-2027 får tillgång till sitt beslut på webbplatsen Funding and tenders under oktober 2021.

Mer information

Erasmus Charter for Higher Education 2020-2027 Guidelines, Monitoring Guide och Self-Assessment:

Erasmus Charter for Higher Education på EU-kommissionens webbplats