Lyssna

Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad yrkesutbildning

Verksamhetsområde:
Yrkesutbildning
Aktivitet:
För verksamheten: Utvecklingsprojekt
Var i världen:
Utanför EU/ESS

Ansökan är öppen

Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Det här programmet ger stöd för olika insatser för samarbete, utbyte eller kommunikation med samarbetsländer utanför EU. Syftet är att bygga upp och stärka yrkesutbildningsorganisationers kapacitet i samarbetslandet. Projekten ska vara inriktade på ett eller flera teman. Offentliga och privata organisationer verksamma inom yrkesutbildningsområdet kan söka. Beroende på vilken region som projektet riktar in sig på finns olika prioriteringar som projekten behöver möta.

Mer om programmet

Vi ger en övergripande bild av Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad inom yrkesutbildning. Vad det ska leda till, vem/vilka organisationer som kan söka, vilka länder som deltar och hur ni går till väga för att ansöka.