Lyssna

Ambassadörskap och samhällsengagemang intresserade många på kontaktseminarium i Malmö

Den 1 - 4 oktober 2023 träffades deltagare från hela Europa i Malmö under ett Erasmus+-kontaktseminarium arrangerat av Universitets- och högskolerådet.

Gruppbild på deltagare under kontaktseminarium i Malmö

Deltagare på kontaktseminarium (TCA) Malmö 1-4 oktober 2023

Engagerade deltagare från hela utbildningsområdet

Seminariedeltagarna representerade ett brett spektrum av yrkesroller inom utbildningsområdet och seminariets syfte var att diskutera hur Erasmus+ programmet kan bidra till att stärka den europeiska tillhörigheten och inspirera till ett aktivt medborgarskap. Konferensen är en del i ett långsiktigt projekt, PEACE som koordineras av det italienska Erasmus+-kontoret INDIRE och pågår till och med december 2024.

Workshop i Malmö 1-4 oktober TCA678x360px.jpg
Workshop med deltagare i Malmö 1-4 oktober 2023

Mångfald och inkludering på agendan

Huvudtalare på konferensen var Paul Blokker, professor i sociologi vid universitetet i Bologna och Arjan Verdooren, författare, och föreläsare inom interkulturell kommunikation vid Göteborgs universitet. Båda talarna pratade om ”Equality, diversity and inclusion in international mobility” som de också höll workshops om.

- Ett av huvudsyftena med konferensen var att deltagarna själva skulle vara aktiva och dela med sig av sina erfarenheter, berättar Eva Lundqvist som representerade UHR. Bland annat diskuterades hur man kan inspirera till mer engagemang för inkluderingsfrågor i ett Europa som blir allt mindre inkluderande.

Studiebesök och erfarenhetsutbyte

De drygt 100 deltagarna från 16 länder delades även in i mindre grupper som fick göra var sitt studiebesök på en av elva organisationer inom sektorerna skola, yrkesutbildning, vuxnas lärande och högre utbildning i Malmöregionen. De fick därefter visa bilder och berätta om sina erfarenheter för övriga deltagare.

Tatjana Ristovski deltar i workshop i Malmö 1-4 nov TCA 678x347px72dpi.jpg
Tatjana Ristovski deltar i workshop under kontaktseminarium i Malmö 

Tatjana Ristovski från Internationella kvinnoföreningen i Malmö och Erasmus+-ambassadör, deltog både som presentatör och som mottagare av studiebesök. Hon sade så här efter konferensen:

- Seminariet höll en mycket bra balans mellan föredrag - som var suveräna! - och interaktiva delar. Sällan har jag varit på en plats där energin i rummet varit på topp under två och en halv dagar. Särskilt med tanke på den enorma mångfald som fanns bland deltagarna (olika yrkesroller, språk etc). Det här var verkligen en av de bästa konferenserna, både nationella och internationella, som jag deltagit på!

Läs mer om ytterliggare ett Erasmus+ kontaktseminarium (TCA)