Building up the capacity - family and school together for well-being (online)

Ta del av erfarenheter och forskning om hur familj och skola tillsammans kan ge förskolebarn och skolelever förutsättningar att nå utbildningsmålen. Seminariet äger rum den 19-20 april 2021. Anmäl dig senast den 25 mars.

Datum: 19-20 april 2021

Värdland: Finland

Utbildningssektor: förskola, skola

Antal platser för deltagare från Sverige: tre (3)

Information om seminariet: Erasmus+ TCA thematic webinar: Building up the capacity - family and school together for well-being

Om seminariet

Att arbeta tillsammans med föräldrarna och använda skolledares, lärares och annan pedagogisk och/eller vägledande personals resurser torde stärka elevers välmående. En hemmiljö som uppmuntrar till lärande och till engagemang från föräldrarna när det gäller skolaktiviteter har påverkan på barns motivation till att vilja och orka lära sig. Att bygga upp familj- och skolsamarbeten och olika modeller för ett samarbete har påvisade positiva effekter.

Du får ta del av framgångsrika modeller och metoder samt forskning inom ämnet. Du får också möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med övriga deltagare. Dessutom tar vi dig med på virtuella studiebesök till skolor och organisationer. Vi erbjuder även nätverkande aktivteter där du får möjlighet att hitta partners till framtida projekt inom Ersmus+.

Förväntade resultat

  • Hitta nya vägar för att motverka risker för att elever lämnar skolan för tidigt, ”early school leaving”.
  • Dela väl fungerande verktyg och upparbetade metoder mellan lärare inom temat.
  • Handledning och reflektion.
  • Stötta uppbyggnad av nya transnationella nätverk och projekt inom området inkludering.

Konkreta resultat från seminariet förväntas bli projektansökningar till det nya Erasmus+programmet som börjar under 2021.

För vem

Rektorer, utbildningsansvariga, förskolechefer, lärare, speciallärare, psykologer, studievägledare, VFU-handledare.

Ansökan

Ansök senast den 25 mars 2021:

Ansökan kontaktseminarium Building up the capacity - family and school together for well-being (word, engelska)

Du skickar din ansökan till e-postadress tca@uhr.se