Creating Cooperation for Accredited Organisations and Monitoring Strategies of Accredited Projects (online)

Tema är strategisk långsiktig organisatorisk utveckling samt inkludering. Seminariet är ett av flera som arrangeras under de kommande åren, särskilt riktade till ackrediterade organisationer. Syftet är att ge kontinuitet och långsiktighet. Seminariet äger rum den 13 april 2021. Anmäl dig senast 19 mars.

Datum: 13 april 2021, klockan 08:45-16:30 (CET)

Målgrupp: Ackrediterade organisationer inom Erasmus+programmet. Du kan vara skolledare, lärare, utbildare, arbeta med internationalisering etcetera och representerar er ackrediterade organisation.

Antal platser för deltagare från Sverige: 20

Plats: Seminariet arrangeras digitalt

Värdland: Sverige

Om seminariet

Du får här möjlighet att möta eventuella samarbetspartners från andra europeiska länder och stöd i hur ni långsiktigt utvecklar er organisation och verksamhet. Du får en djupdykning i det prioriterade fokusområdet inkludering. De digitala projektplattformarna eTwinning och EPALE presenteras också.

Förväntade resultat

Kontakt med presumtiva partnerorganisationer i andra programländer med samma intressen och behov, fler insikter om vikten av långsiktig skolutveckling och vikten av att inkludera deltagare med begränsade förutsättningar.

Program

Agenda Contact Seminar - Creating Cooperation for Accredited Organisations 13 April 2021 (pdf, engelska)

Ansökan

Ansök senast den 19 mars 2021.

Ansökan kontaktseminarium Creating Cooperation for Accredited Organisations (word, engelska)

Du skickar din ansökan till e-postadress tca@uhr.se

 

Logotyp LTA accreditation