Lyssna

Seminariet med tema digital inkludering äger rum i Budapest, Ungern den 12-14 oktober 2022. Du ansöker om en plats senast den 5 juli.

Seminariet tar upp frågorna möjlig påverkan av virtuell/digital implementering inom inkluderingsprojekt, resultat från ett års långaktivitet inom området digitalisering (long term TCA) så att skolor kan använda dessa metoder inom sina egna projekt och perspektiv på lyckade digitala metoder inom området inkludering.

Två platser är reserverade för deltagare från Sverige.

Information och anmälan

Event: Digital inclusion in school education på webbplatsen SALTO

Resa och seminarieavgift

Kostnaden för resan och seminariet betalas av Universitets- och högskolerådet.

Ekonomi och bidragsnivåer

Så fungerar det, om Erasmus+ kontaktseminarier