Lyssna

Kontaktseminairum Early Childhood + för nybörjare inom Erasmus+

Detta kontaktskapande seminarium, som äger rum i Dublin, utforskar hur personalmobilitet inom förskolan kan inspirera och bidra till kompetensutveckling. Ansök om en plats senast den 12 maj.

Plats: Dublin, Irland

Tid: 23–25 juni 2023 (ankomst 23 juni em, hemresa 25 juni em)

Målgrupp: lärare och personal inom förskolan

Utbildningsområde: förskola

Antal platser för Sverige: tre

Om seminariet

Seminariet är idealiskt för nykomlingar och mindre erfarna inom Erasmus+-programmet. Deltagarna kommer att utforska hur personalmobilitet kan inspirera och höja kvaliteten inom förskolesektorn.

Seminariet fokuserar främst på kamratlärande, utbyte av idéer, nätverkande och på att utforska finansieringsmöjligheter. De praktiska aktiviteterna kommer att ledas av en föreläsare och handledare inom förskolesektorn som har skapat innovativa och kreativa lösningar.

Dagarna i Dublin innehåller också en session tillägnad nätverkande och planering av framtida samarbeten inom ramen för Erasmus+-programmet. 

Om ansökan

Läs mer och ansök om en plats senast 12 maj genom SALTO:

Kontaktseminariumn Early childhood +

Frågor? tca@uhr.se