Lyssna

Seminariet med tema inkludering äger rum i Bukarest, Rumänien den 5-9 september 2022. Du ansöker om en plats senast den 22 juli.

Seminariet, i form av en träningskurs, är för dig som representerar en mindre organisation inom utbildningsområde skola, yrkesutbildning eller vuxnas lärande och som arbetar med inkluderande aktiviteter och med personer med begränsade möjligheter.

Två platser är reserverade för deltagare från Sverige.

Information och anmälan

Event: First Step First på webbplatsen SALTO

Resa och seminarieavgift

Kostnaden för resan och seminariet betalas av Universitets- och högskolerådet.

Ekonomi och bidragsnivåer

Så fungerar det, om Erasmus+ kontaktseminarier