Lyssna

Power of non-formal education in adult education

Syftet med seminariet/träningen är att belysa synergier och gemensamma punkter mellan aktörer inom den formella och den icke formella undervisningen. Detta för att sträva mot ett mer inkluderat samhälle, förbättra påverkan från olika utbildningsprocesser som använder icke formella undervisningsmetoder och även öka handlingskraften för människor som  inom utbildningsområdet vuxnas lärande.

Ansök om plats senast 15 december.

Tid: 29 januari - 3 februari 2023

Plats: Pikku-Syöte, Finland

Målgrupp: Alla utbildningsaktörer inom vuxnas lärande. Deltagarna ska vara motiverade till att ifrågasätta, utvärdera, omformulera våra dagliga utbildningsmetoder och kunna ta tillbaka konkreta erfarenheter hem till sin organisation efter seminariet.
Deltagarna ska vara minst 18 år och ha goda kunskaper i engelska.

Utbildningsområde: Vuxnas lärande, formellt, icke-formellt och informellt

Tema/prioriterat område: Inkludering och mångfald.

Antal platser för deltagare från Sverige: 2 (två)

Organisatör: Det finska nationella kontoret för Erasmus+

Om seminariet: Mer information om och anmälan till seminariet hittar du här 

Ansök om en plats
Skicka in din ansökan senast 15 december. Ansökan görs via plattformen Salto, se länk ovan.

Så fungerar det
Seminarierna arrangeras utifrån olika teman och är runt tre dagar långa. Ett visst antal platser är reserverade för varje land. Vi går igenom hur ansökan går till och hur mycket du kan få i bidrag för resa och uppehälle.

Här hittar du mer information om hur kontaktseminarier fungerar

Frågor
Har du frågor, kontakta Ingrid Gran, tca@uhr.se