Lyssna

Seminariet fokuserar på karriärvägledning och rådgivning och äger rum i Belgrad, Serbien den 15-16 september. Ansök om en plats senast den 15 augusti.

Tid: 15-16 september 2022

Plats: Belgrad, Serbien

Antal platser för Sverige: två 

Utbildningsområde: skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande 

Om seminariet

Seminariet önskar samla lärare, psykologer, studievägledare och annan pedagogisk personal med erfarenhet av Career Guidance and Counselling (CGC). Syftet är att ta fram aktiviteter utformade för att stödja studenters övergång från en nivå till nästa och från utbildning ut på arbetsmarknaden. Goda kunskaper i engelska krävs.

Ansökan

Är du intressad av att delta i seminariet? Ansök om en plats via SALTO senast den 15 augusti:

Supporting Transitions - the role of career guidance