Lyssna

TCA thematic seminar: Education for sustainable developement

Seminariets fokus är integrering av hållbarhet, klimatförändringar och grön omställning i undervisning och pedagogik. Deltagarna inspireras också till metoder för att på elevengagerande sätt ta in hållbarhetsfrågor i klassrummet. Anmäl dig senast 5 mars!

Plats: Odense, Danmark

Datum: 2–4 maj 2023 (ankomst 1 maj)

Utbildningsområde: Skola

Målgrupp: Lärare, skolledare och pedagogisk personal från förskola, grundskola och gymnasium. Seminariet riktar sig till deltagare som är intresserade av både KA1 och KA2.

Antal platser för Sverige: Två (2)

Seminariespråk: engelska

Arrangör: Nationella kontoret för Erasmus+ i Danmark

Tema och syfte

I Erasmus+programmet är miljön och kampen mot klimatförändringen ett prioriterat område. På det här seminariet ligger fokus på teman såsom hållbarhet, klimatförändringar och grön omställning i undervisning och pedagogik. Deltagarna inspireras till metoder för att på elevengagerande sätt ta in hållbarhetsfrågor i klassrummet. Ett annat mål är att deltagarna genom nätverkande hittar partner för internationellt samarbete inom Erasmus+programmet.

Mer om Erasmus+

Om programmet

Observera att ankomst till seminariet är beräknad till 1 maj på kvällen. Då erbjuds en (frivillig) middag och möjlighet till nätverkande. 2–3 maj är heldagar och sista dagen 4 maj slutar med lunch. Ett preliminärprogram hitta du på SALTO.

Mer information och anmälan

Mer information om seminariet och anmälan (SALTO)
Anmäl dig senast 5 mars

Frågor? Kontakta oss via epost på tca@uhr.se

Så fungerar det

Den här typen av seminarierna arrangeras utifrån olika teman och är runt tre dagar långa. Ett visst antal platser är reserverade för varje land. Här går vi igenom hur ansökan går till och hur mycket du kan få i bidrag för resa och uppehälle: Här hittar du mer information om hur kontaktseminarier fungerar