Lyssna

TCA together! Inclusive classroom and digitally supported learning

Seminariet introducerar deltagarna till idén att digital kompetens är varje elevs rättighet och visar olika sätt på hur IKT kan användas för elevers och studenters självuttryck, kreativitet, samhörighet, handlingsfrihet och kritik. Anmäl dig senast 3 februari!

Plats: Mikkeli, Finland

Datum: 18–21 april 2023

Verksamhetsområde: Skola

Antal platser för Sverige:  Tre (3)

Målgrupp: Lärare, pedagogisk personal, rektorer

Tema och syfte

Seminariet introducerar idéer om hur man kan använda IKT som ett verktyg i grundskolan för att förbättra kollaborativt lärande i inkluderande klassrum i autentiska projektbaserade lärprocesser. Seminariet presenterar sätt att använda teknik som ett verktyg i till exempel social-emotionell utbildning och digitalt innehållsskapande. Seminariet kommer att visa upp metoder som används i grundskolan när det gäller digitala verktyg och pedagogik och kommer att erbjuda en möjlighet för lärare och utbildningsexperter att utbyta åsikter om detta ämne. 

Ur programmet

Under seminariet presenteras olika sätt för elever att aktivt delta i sitt lärande genom olika typer av digitala verktyg, plattformar och via interaktion med klasskamraterna. Dessutom presenteras idéer för att stödja inkluderande, personlig och positiv utbildning i praktiken. Seminariet innehåller ett  urval av tematiska interaktiva keynotesessioner av Finlands främsta forskare och föreläsare inom ämnena "outsiderhood", positiv utbildning, nya kunskaper samt inkluderande pedagogik och digitalt lärande.

Du får också möjligheten att delta på ett antal tematiska workshops som hålls av grundskolelärare som har skapat innovativa pedagogiska lösningar för lärande i inkluderande klassrum med hjälp av IKT som ett verktyg i kollaborativt lärande. Utöver intressanta workshops bjuder seminarieprogrammet också på studiebesök i olika lokala lärmiljöer.

Nätverka

Seminariet innehåller också en session avsedd för nätverkande och planering av framtida samarbete inom ramen för Erasmus+-programmet. Inkludering och mångfald är några av huvudprioriteringarna för Erasmus+-programmet och med detta i åtanke syftar seminariet till att stödja uppkomsten av nya nätverk och projekt inom området samt att främja de finansieringsrelaterade möjligheterna, särskilt inom Erasmus+

Läs mer om Erasmus+.

Anmälan

Anmälan till seminariet görs via SALTO. Anmäl dig senast 3 februari.

Mer information om seminariet och anmälan finns på SALTO.

Frågor? Kontakta oss via e-post till tca@uhr.se