Lyssna

Rapportera i Mobility Tool+

För att hålla koll på pågående projekt använder du det digitala verktyget Mobility Tool+. Det använder du bland annat vid slutrapportering samt för att registrera organisationer och deltagare.

Administrera och rapportera

Mobility Tool+ använder du för att registrera de organisationer som tar emot deltagare, registrera deltagare, deras mobilitetsperioder och utgifter, samt skicka och ta emot deltagarrapporter. Verktyget använder du också för att hantera den totala ekonomiska redovisningen inför slutrapporteringen.

Hantera projektet löpande

För att underlätta inför slutrapporteringen rekommenderar vi att du arbetar i och använder verktyget regelbundet under hela projektperioden. Om ni har flera projekt från olika ansökningsomgångar, tänk då på att registrera rätt uppgifter på rätt projektperiod.

Elektroniska signaturer

Väljer du att använda en e-underskrift ska den vara valideringsbar enligt EU-förordning eIDAS. UHR godkänner enkla, avancerade och kvalificerade e-underskrifter. Om e-underskrifter på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Kontakta oss

Du når oss på e-post eplushogre@uhr.se