Lyssna

Verktyg för projektet

Här hittar du bland annat länkar till verktyg och databaser som Organisation Registration system, EU Login, valutaomräknare liksom andra stöd och dokument.

EU Login

Skaffa eller uppdatera användarkontot EU Login för inloggning till Mobility Tool+ och Organisation Registration system:

EU Login-konto på EU-kommissionens webbplats

OID och Organisation Registration system

OID, Organisation ID, är den kod du använder från och med hösten 2019 för Erasmus+ mobilitet. Har ni PIC sedan tidigare finns uppgifter om er OID-kod och ert lärosäte i databasen Organisation Registration system. Sök på organisationsnamn (search organisation) eller PIC (advanced search) i databasen.

Kontrollera uppgifter om ert lärosäte och OID: Databasen Organisation registration - kontrollera uppgifter och OID

Mer om hur du registrerar alternativt uppdaterar: OID, Organisation Registration system och EU Login

Dokument att ladda upp i Organisation Registration system

Formulär för rättssubjekt:

Du väljer det formulär som gäller för om ni är en offentlig organisation eller en privat:

Offentlig organisation, formulär för rättssubjekt (pdf)

Privat organisation, formulär rättssubjekt (pdf)

Formulär för bankuppgift:

Formulär för bankuppgift (pdf)

Du behöver ha bankstämpel på blanketten. Har du ingen stämpel ska du bifoga ett aktuellt bankutdrag.

Eventuellt årsredovisning:

Är ni en privat organisation, som till mindre än 50 procent finansieras av offentliga medel, ska du även bifoga senaste årsredovisning.

Beräkning av valutakurs

European Central Bank, växlingskurs euro-SEK

Avståndsräknare

Uppgift om avstånd mellan olika städer som du använder för att beräkna resekostnader får du genom EU-kommissionens avståndsräknare, Distance calculator. Det resultat du får fram visar det avstånd du ska utgå från.

Distance calculator Erasmus+ för avstånd mellan städer i Europa

Elektroniska signaturer

Väljer du att använda en e-underskrift ska den vara valideringsbar enligt EU-förordning eIDAS. UHR godkänner enkla, avancerade och kvalificerade e-underskrifter. Om e-underskrifter på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Grön hållbarhet

Miljömässigt hållbara projekt är en av Erasmus+ fyra prioriteringar. Vi har samlat information, tips och länkar som du kan använda som stöd: Grön hållbarhet

Inkludering och mångfald

Alla individer - oavsett förutsättningar - ska kunna delta och utvecklas genom Erasmus+. Inkludering och mångfald är en av fyra prioriteringar inom Erasmus+.

Digital omställning

Ett av Erasmus+ prioriterade mål är att i högre grad ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger i det internationella samarbetet: Digitalisering

Kontakta oss

Du når oss på e-post eplushogre@uhr.se

Uppge alltid projektnumret när du kontaktar oss.

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet högre utbildning:

  • Frida Garvill, 010-470 04 94
  • Madelene Henriksgård, 010-470 06 80
  • Kristin Lohse 010-470 64 95
  • Shabnam Rudd Sharifpour 010-470 03 58