Lyssna

Viktiga datum

Här hittar du viktiga datum att hålla reda på när det gäller projektstart, rapportering och projektslut.

Projekt beviljade 2020

1 juni 2020: projektstart

1 april 2021: sista dag att skicka in första interimsrapport

15 oktober 2021: sista dag att skicka in andra interimsrapport

31 maj 2022: projektslut

30 juli 2022: sista dag att skicka in slutrapporten

Om du begärt kontraktsförlängning

gäller för projektslut och slutrapporten

15 oktober 2022: sista dag att skicka in en tredje interimsrapport

31 maj 2023: projektslut

30 juli 2023: sista dag att skicka in slutrapporten