Lyssna

Hur ni kan hjälpa deltagare från Ukraina som önskar delta i Erasmus+ KA131

Projektägare uppmuntras anpassa projekt inom KA131 call 2021 inom Erasmus+ i syfte att stödja deltagare från Ukraina. Ändringar i projektet ska vara i linje med programmets regler och en förfrågan om ändring skickas till Universitets- och högskolerådet som sedan gör en bedömning från fall till fall. För att få genomföra ändringar krävs ett kontraktstillägg. Det är möjligt att begära tilläggskontrakt för call 2021 och 2022 för KA131.

Stipendier inom KA131

Genom den inomeuropeiska delen av programmet, KA131, är det möjligt att stipendiera inresande deltagare från Ukraina för call 2021 och call 2022. Stipendienivåerna är i enlighet med KA171.

Specifika regler och stipendienivåer (KA131 och KA107 ICM): Specific guidance for implementation of the programme, participants coming from Ukraine (pdf, 2 MB) 

Observera att de 20 procent av senast beviljade budget, som kan användas till att stipendiera utresande deltagare inom den internationella dimensionen av KA131, endast gäller utresande. Inresande deltagare från Ukraina räknas inte in i dessa 20 procent.

Projektbudgeten

Det går inte att öka projektbudgeten utöver ursprungligt beviljat belopp. Undantaget är medel som ställts till förfogande för exceptionella kostnader och inkluderingsstöd för deltagare.

Top-up och inkluderingsstöd

Alla deltagare från Ukraina ska i nuvarande situation räknas som "deltagare med begränsade möjligheter". Det innebär att studenter från Ukraina är berättigade till top-up utöver ordinarie stipendium och resebidrag. Top-up tas från projektets ordinarie budget.

Därutöver finns det möjlighet att ansöka om inkluderingsstöd för deltagare med extrakostnader för mobiliteten kopplade till sin situation som skyddsbehövande.

Mer om bidrag till deltagare med begränsade möjligheter på sidan ekonomi och bidrag.

Språkstöd

Erasmus+ Online Language Support (OLS) ger stöd i form av webbaserade språktest och kurser. Deltagaren testar sin språknivå och kan sedan välja att gå en eller flera onlinekurser i valfritt språk.

Mer om OLS och språkstöd för deltagare