I det här programmet kan skolor, från förskola till gymnasieskola, söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling som ett sätt att höja kvaliteten i undervisningen.