Lyssna

Erasmus+ mobilitet skola

Verksamhetsområde:
Skola och förskola
Aktivitet:
För elever/studenter: Studier, Praktik För personal: Kurs, fortbildning, Jobbskugga, Undervisa
Var i världen:
Norden och Baltikum, Inom EU/ESS

Ansökan för Erasmusackreditering öppen

Sista ansökningsdag: 19 oktober 2023 kl 12:00

I det här programmet kan förskolor, skolor och organisationer inom skolsektorn söka bidrag för att inhämta kunskap, kompetens och yrkeserfarenhet inom EU/EES – både för elever och personal. Syftet är att ni ska höja kvaliteten i undervisningen och lärandet. Ert fokus ska ligga på inkludering, hållbarhet, digitalisering och demokratiskt deltagande. Du som är personal kan exempelvis jobbskugga, undervisa i ett annat land eller delta i kurser. Elever kan studera eller praktisera.

Mer om programmet

Det huvudsakliga målet med Erasmus+ mobilitet skola är att öka kompetenser, färdigheter och yrkesskicklighet – och därmed kvaliteten i undervisningen och lärandet. Här ges en kort introduktion till programmet.

Ansök om korttidsprojekt eller ackreditering

Vi beskriver korttidsprojekt och Erasmusackreditering, vilka organisationer som kan söka, vad du ska tänka på, vad du kan söka bidrag för, ger exempel på vad projektet kan handla om och förklarar hur ansökan går till.

För dig som har projekt eller ackreditering

Här hittar du verktyg, dokument och annat stöd som du behöver för att hantera ditt projekt. Exempelvis system för rapportering och administration och dokument som avtal och överenskommelser mellan deltagare för det specifika projektet och kontraktsperioden.

Ansökan om att åberopa force majeure

Om något oförutsett som ligger utanför deltagarens eller projektets kontroll händer och som påverkar möjligheten att genomföra mobiliteten som planerat kan ni ansöka om att åberopa force majeure. Avsikten med force majeure är att kostnader som uppstår i samband med händelser utom er kontroll ej ska belasta deltagare eller projekt.