Lyssna

Verktyg för projektet

Här har vi samlat länkar till verktyg och databaser som till exempel Organisation Registration system, EU Login, valutaomräknare liksom andra stöd och dokument.

EU Login

Skaffa eller uppdatera användarkontot EU Login för inloggning till Mobility Tool+ och Organisation Registration system:

EU Login-konto på EU-kommissionens webbplats

Mobility Tool+

För att hålla koll på pågående projekt och för slutrapporteringen använder du det digitala verktyget Mobility Tool+.

Logga in i Mobility Tool+ med ditt EU Login

Data Dictionary for Erasmus+ projects (pdf)

OID och Organisation Registration system

OID, Organisation ID, är den kod du använder från och med hösten 2019 för Erasmus+ mobilitet. Har ni PIC sedan tidigare finns uppgifter om er OID-kod och er organisation i databasen Organisation Registration system. Sök på organisationsnamn (search organisation) eller PIC (advanced search) i databasen.

Kontrollera uppgifter om er organisation och OID: Databasen Organisation registration - kontrollera uppgifter och OID

Mer om hur du registrerar alternativt uppdaterar: OID, Organisation Registration system och EU Login

Dokument att ladda upp i Organisation Registration system

Formulär för rättssubjekt:

Du väljer det formulär som gäller för om ni är en offentlig organisation eller en privat:

Offentlig organisation, formulär för rättssubjekt (pdf)

Privat organisation, formulär rättssubjekt (pdf)

Formulär för bankuppgift:

Formulär för bankuppgift (pdf)

Du behöver ha bankstämpel på blanketten. Har du ingen stämpel ska du bifoga ett aktuellt bankutdrag.

Eventuellt årsredovisning:

Är ni en privat organisation, som till mindre än 50 procent finansieras av offentliga medel, ska du även bifoga senaste årsredovisning.

Beräkning av valutakurs

European Central Bank, växlingskurs euro-SEK

Avståndsräknare

Uppgift om avstånd mellan olika städer som du använder för att beräkna resekostnader får du genom EU-kommissionens avståndsräknare, Distance calculator. Det resultat du får fram visar det avstånd du ska utgå från.

Distance calculator Erasmus+ för avstånd mellan städer i Europa

Logotyp

När ert projekt finansieras av EU-medel ska ni använda Europeiska kommissionens logotyp och informera om att ni mottagit stöd i er kommunikation och i det material som tas fram i projektet.

Mer information och logotyper hittar du på Europeiska kommissionens webbplats:

Erasmus+ visual identity, logos to use - guidelines for funded projects

Använder du endast kommissionens emblem = flaggan (och inte logotyperna med text om medfinansiering av EU-programmet Erasmus+) ska du i anslutning till emblemet lägga till texten "Med finansiering från Europeiska unionens program Erasmus+" alternativt "Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union".

Aktuellt om brexit

Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit