Lyssna

För dig som har ett beviljat korttidsprojekt

Vi beskriver hur du hanterar ert projekt, från uppstart till avslut. Här har vi samlat bilagor till kontraktet liksom andra dokument, verktyg och resurser som ni kan behöva under projektets gång.

Regelverk, bilagor och stöd per år

För att säkra kvaliteten i projektet, lärandeprocesserna och verksamhetsutvecklingen samt ge stöd i hanteringen av projektet och det beviljade bidraget finns regler och ramverk att förhålla sig till. Varje års utlysning (inbjudan att ansöka) med tillhörande budgetperiod kan ha olika regelverk. Därför är det viktigt att ta del av informationen som är kopplad till utlysningsåret, alltså det år ert projekt beviljades och projektperioden startade.

Beviljad budget för projektet kan bara användas i enlighet med regelverket som gäller för respektive års utlysning. Exempelvis kan projektägare inom yrkesutbildningssektorn som beviljades projekt 2022 eller 2023 inte använda medel till gruppmobilitet eftersom gruppmobilitet blev möjligt inom yrkesutbildningssektorn först i 2024 års utlysning.

Projektstart sker mellan juni och december utlysningsåret och framgår i ert kontrakt. Aktiviteterna kan genomföras under en projektperiod på 6 till 18 månader. När projektperioden är över skickar du in en slutrapport för perioden.

Här hittar du information om regler och projekthantering för olika utlysningsår. För rätt information – läs vidare under det år ert projekt blev beviljat och projektperioden startade.

För projekt beviljade 2021

För projekt beviljade 2022

För projekt beviljade 2023

Kontakta oss

Du når oss på e-post ka1yrkes@uhr.se

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning:

  • Nichlas Malmdahl, 010-470 04 02
  • Carmen Munoz Escalante, 010-470 04 52
  • Sara Österberg, 010-470 06 42
  • Helena Legnell, 010-470 04 56
  • Susanna Lorentz, 010-470 03 96
  • Kajsa Gomez Svensson, 010-470 06 70
  • Guo Wei, 010-470 04 71
  • Ida Kettley, 010-470 04 03