Lyssna

Erasmus+ samarbetspartnerskap

Verksamhetsområde:
Skola och förskola, Vuxnas lärande, Yrkesutbildning, Övriga organisationer, Högre utbildning
Aktivitet:
För verksamheten: Utvecklingsprojekt
Var i världen:
Norden och Baltikum, Inom EU/ESS
Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Syftet med samarbetspartnerskap är att främja nätverkande och utveckling av innovativa metoder och aktiviteter mellan länder. Målet är att öka kvaliteten och relevansen i de deltagande organisationernas utbildning. Partnerskapet ger er möjligheten att ta nästa steg i utvecklingen av er organisation liksom bygga upp er kapacitet i att arbeta över nationsgränserna. Det kan exempelvis vara att ta fram kurs- och läroplaner, pedagogiskt material, analyser eller metoder för kollegialt lärande. Ni som är verksamma inom områdena skola, yrkesutbildning, vuxnas lärande och högre utbildning kan söka.

Mer om programmet

Det huvudsakliga målet med Erasmus+ samarbetspartnerskap är att stärka kompetens och kvalitet inom utbildningsområdet. Här ges en kort introduktion till programmet.

Ansök om ett samarbetspartnerskap

Vi beskriver vilka organisationer som kan söka, vad ni ska tänka på, vad ni kan söka bidrag för, ger exempel på vad projektet kan handla om och förklarar hur ansökan går till.

För dig som har ett beviljat projekt

Här beskriver vi hur ni hanterar ert projekt, från uppstart till avslut. Vi har även samlat bilagor till kontraktet och andra dokument, verktyg och resurser som ni kan behöva under projektets gång.