Programmet främjar samarbeten i Europa med syfte att utveckla, utbyta och pröva nyskapande metoder och praxis inom utbildning. Målet är att öka kvaliteten och relevansen i de deltagande organisationernas utbildning.

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar

Film: Pandemins påverkan på arbetet inom Erasmus+

Susanne Ribbesjö, handläggare för Erasmus+, berättar och svarar på vanliga frågor.

Kontakta oss

Du når oss på e-post ka2partnerskap@uhr.se

Vi jobbar med Erasmus+ samarbetspartnerskap:

Högre utbildning:
Christofer Carlsson, 010-470 05 45
Skola:
Susanne Ribbesjö, 010-470 04 55
Åsa Conway, 010-470 05 87
Vuxnas lärande:
Suzanne Jenner, 010-470 03 14
Aline Rojas Österlind, 010-470 05 70
Yrkesutbildning:
Lisa Bergström, 010-470 04 04
Alla sektorer:
Anna Fors, 010-470 03 30
Jennifer Martin Schuch, 010-470 06 39