Lyssna

För dig som har ett beviljat projekt

Här beskriver vi hur ni hanterar ert projekt, från uppstart till avslut. Vi har även samlat bilagor till kontraktet och andra dokument, verktyg och resurser som ni kan behöva under projektets gång.

Regelverk, bilagor och stöd per år

För att säkra kvaliteten i projektet, lärandeprocesserna och verksamhetsutvecklingen samt ge stöd i hanteringen av projektet och det beviljade bidraget finns regler och ramverk att förhålla sig till. Varje års utlysning (inbjudan att ansöka) och budgetperiod kan ha olika regelverk.

För att allt ska bli rätt, välj för den fortsatta hanteringen av ert projekt det år ert projekt blev beviljat.

För projekt beviljade 2021

För projekt beviljade 2022

För projekt beviljade 2023