Här hittar du dokument, verktyg och andra resurser som ni kan behöva under projektets gång.

Programhandledning

Programhandledning Erasmus+ Programme Guide 2017 (pdf)

Starta och driva projektet

Här beskriver vi vad ni behöver tänka på när ert projekt startar, under projekttiden och när det är dags att rapportera när projektet avslutas:

Starta och driva projektet inom Erasmus+ strategiska partnerskap (pdf)

Bilagor till kontrakt

Annex I: General Conditions - Legal, administrative and financial provisions 2017 (pdf)

Annex III: Financial and contractual rules 2017 (pdf)

Annex IV: Rates applicable for unit contributions 2017 (pdf)

Beräkning av valutakurs

European Central Bank, växlingskurs euro-svensk krona (dagskurs)

Logotyp att använda i material

När ert projekt finansieras av EU-medel ska ni använda Europeiska kommissionens logotyp och informera om att ni mottagit stöd i er kommunikation och i det material som tas fram i projektet.

Mer information och logotyper hittar du på Europeiska kommissionens webbplats:

Visual identity, logos to use - guidelines for funded projects

Använder du endast kommissionens emblem = flaggan (och inte logotyperna med text om medfinansiering av EU-programmet Erasmus+) ska du i anslutning till emblemet lägga till texten "Med finansiering från Europeiska unionens program Erasmus+" alternativt "Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union".

Om något händer

Kontakta oss direkt om något oförutsett händer som påverkar er möjlighet att genomföra projektet. På så sätt kan vi göra en snabb bedömning av händelsen och minimera att ert projekt påverkas negativt.

Mobility Tool+

För att hålla koll på pågående projekt och för slutrapporteringen använder du det digitala verktyget Mobility Tool+. Du loggar in med ditt EU Login.

Logga in i Mobility Tool+

Data Dictionary for Erasmus+ projects (pdf)

Id för er organisation - OID

I EU-kommissionens databas Organisation Registration system hanterar du er organisations id, "Organisation ID, OID"  och er organisations uppgifter.

Har ni ett PIC-nummer sedan tidigare har er organisations uppgifter förts över till den nya databasen automatiskt. Er organisation får då också automatiskt en OID-kod.

Sök på organisationsnamn (search organisation) eller PIC (advanced search) i databasen.

Kontrollera uppgifter om er organisation och OID: Databasen Organisation registration - kontrollera uppgifter och OID

Mer om hur du registrerar alternativt uppdaterar: OID, Organisation Registration system och EU Login