Det finns olika vägar att gå för att hitta partners att samarbeta med. Här får du tips och hjälp för att hitta dessa.

EPALE

EPALE är en digital mötesplats för vuxenutbildare där du kan komma i kontakt med kollegor inom hela Europa. Webbplatsen ger dig möjligheter att hitta och fråga efter partners för projektsamarbeten, och mycket mer.

EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

Kontaktseminarier

Ett kontaktseminarium ger er organisation möjlighet att komma i kontakt med andra organisationer för att inleda framtida samarbeten. Seminarierna arrangeras i olika länder i Europa.

Erasmus+ kontaktseminarier

Erasmus+ Project Results Platform

I EU-kommissionens databas för spridning av projekt, Erasmus+ Project Results Platform finns uppgifter om pågående och avslutade partnerskap. Här kan du hitta kontaktuppgifter till organisationer som kan vara intresserade av ett samarbetsprojekt.

Erasmus+ Project Results Platform, databas för spridning av projektresultat

Kollegor, vänner och bekanta

Personliga kontakter, från såväl arbete som fritid, är en bra utgångspunkt.

Kommunens kontakter

Vänortssamarbetet i kommunerna kan användas till att finna partner. Många kommuner deltar också i olika nätverk där andra kommuner från övriga Europa/världen deltar. Kanske har din kommun en EU-samordnare eller annan stödperson som kan hjälpa dig?

Utländska myndigheter

Lokala och regionala myndigheter i de länder ni önskar samarbeta med kan ibland stå till tjänst.

Fler tips hittar du på sidan Hitta samarbetspartner

Erasmus+ förberedande besök

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Mer information om förberedande besök