Det finns olika vägar att gå för att hitta partners att samarbeta med. Här får du tips och hjälp för att hitta dessa.

Erasmus+ Project Results Platform

I EU-kommissionens databas för spridning av projekt, Erasmus+ Project Results Platform finns uppgifter om pågående och avslutade partnerskap. Här kan du hitta kontaktuppgifter till organisationer som kan vara intresserade av ett samarbetsprojekt.

Erasmus+ Project Results Platform, databas för spridning av projektresultat

Partnerförfrågningar genom UHR

Ibland får vi på Universitets- och högskolerådet, UHR, förfrågningar från organisationer i andra länder som deltar i Erasmus+samarbetet. När det händer publicerar vi förfrågningarna här.

Partnerförfrågan Turkiet: Implementing Credit Transfer System in the Vocational Qualifications Systems

EPALE

EPALE är en digital mötesplats för vuxenutbildare där du kan komma i kontakt med kollegor inom hela Europa. Jobbar du inom området yrkesvux kan du här hitta och fråga efter partners för projektsamarbeten, och mycket mer.

EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

Kontaktseminarier

Ett kontaktseminarium ger er organisation möjlighet att komma i kontakt med andra organisationer för att inleda framtida samarbeten. Seminarierna arrangeras i olika länder i Europa.

Erasmus+ kontaktseminarier

Kollegor, vänner och bekanta

Personliga kontakter, från såväl arbete som fritid, är en bra utgångspunkt.

Kommunens kontakter

Vänortssamarbetet i kommunerna kan användas till att finna partner. Många kommuner deltar också i olika nätverk där andra kommuner från övriga Europa/världen deltar. Kanske har din kommun en EU-samordnare eller annan stödperson som kan hjälpa dig?

Utländska myndigheter

Lokala och regionala myndigheter i de länder ni önskar samarbeta med kan ibland stå till tjänst.

Erasmus+ förberedande besök

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Mer information om förberedande besök