Lyssna

Erasmus+ strategiska partnerskap

Verksamhetsområde:
Skola och förskola, Vuxnas lärande, Yrkesutbildning, Övriga organisationer, Högre utbildning
Aktivitet:
För verksamheten: Utvecklingsprojekt
Var i världen:
Inom EU/ESS
Just nu går det inte att ansöka till programmet. Det går inte längre att söka. Från och med 2021 finns istället möjlighet att söka bidrag för samarbeten inom Erasmus+ partnerskap.

Programmet ger organisationer i Europa möjlighet att samarbeta och utveckla något inom ett av områdena högre utbildning, skola, yrkesutbildning eller vuxenutbildning. Målet är att stärka kvaliteten i utbildningen. Att utveckla läroplaner, kurser och undervisningsmoduler, pedagogiska metoder och verktyg, nätverka och lära av varandra är exempel på aktiviteter som finansieras genom programmet.

Det går inte längre att söka. Från och med 2021 finns istället möjlighet att söka bidrag för samarbeten inom Erasmus+ partnerskap.

Sprida resultaten

Att sprida information om och förankra ert projekt och era resultat är av stor betydelse under hela projekttiden.

Rapportera projektet

För att hålla koll på pågående projekt och för slutrapporteringen använder du det digitala verktyget Mobility Tool+. Som en del av rapporteringen laddar du upp projektresultatet i Erasmus+ Project Results Platform.

För dig som har ett beviljat projekt

För att hantera ert projekt behöver du olika dokument och verktyg. Till exempel regelverket för ekonomi och kontrakt. Du använder de som gäller för respektive kontraktsperiod.