Gå till huvudinnehåll

Här kan du läsa om vad du ska tänka på inför er ansökan, som hur stor budget som finns avsatt för Sverige och vilka kriterier er ansökan kommer att bedömas efter.

Vad ni ska tänka på

International Credit Mobility Handbook

Erasmus+ Regions and Partner Countries eligible for International Credit Mobility

Budget

Budget Erasmus+ International Credit Mobility 2019

Överenskommelser och stöd för deltagarna

Innan studenten eller personalen påbörjar sin aktivitet ska alla inblandade komma överens om vilken verksamhet hen ska delta i. Överenskommelserna definierar respektive parts rättigheter och skyldigheter med mera i form av ett "Learning agreement" eller ett "Staff mobility agreement".

Ett "Inter-institutional agreement", ett bilateralt avtal med det aktuella partnerlärosätet ska alltid skrivas innan mobiliteterna börjar. Endast lärosäten kan vara samarbetspartners.

Dokument för beviljade projekt, som överenskommelser mellan parter

Begära omprövning av beslut

Om ni anser att Universitets- och högskolerådet har bedömt er ansökan på oriktiga grunder finns möjlighet att begära att vi omprövar beslutet. I begäran kan ni inte ändra eller förtydliga innehållet och uppgifterna i den ursprungliga ansökan.

Vi kan ompröva brister i den administrativa hanteringen av er ansökan. Bedömningen av projektets kvalitet kan vi däremot inte ompröva. Det är inte heller möjligt att överklaga till en annan rättslig instans.

Så gör ni

Om ni vill att vi omprövar handläggningen av er ansökan ska ni inom tre veckor från datum för beslut skriftligen skicka in en begäran om omprövning.

  • Begäran ska innehålla projektnummer och en beskrivning av vad ni vill få omprövat.
  • Skicka begäran till: erasmusplus(at)uhr.se med ämnesraden "Begäran om omprövning".

Vi behandlar ert ärende inom 45 dagar från det att vi har tagit emot det.

Om du har frågor

Kontakta oss på erasmusplus(at)uhr.se. Vänligen använd er ansökans projektnummer som referens när du kontaktar oss.