Från och med 2020 kan skolor och utbildningsanordnare inom yrkes- och vuxenutbildning ansöka om Erasmusackreditering. Ackrediteringen bygger på en strategisk plan för långsiktig utveckling genom internationalisering.

Syftet med ackrediteringen är att övergå från enskilda projekt till mer systematiskt, strategiskt och långsiktigt deltagande i Erasmus+programmet.

Inom högskolesektorn har ackreditering använts redan under den förra perioden för Erasmus+, men är i och med programperioden 2021-2027 också tillgänglig inom områdena skola, yrkesutbildning och vuxnas lärande. 

Förenklad ansökningsprocess

Erasmusackrediteringen förenklar ansökningsprocessen för organisationer som vill delta i programmet kontinuerligt. Ackrediteringen ger möjlighet till regelbunden finansiering av mobilitetsprojekt under hela programperioden. Ansökan om ackreditering är öppen en gång per år och den godkänns för en organisation eller ett konsortium fram till programperiodens slut. Godkänd organisation kan årligen ansöka om bidrag för att genomföra önskade projekt.

EU-kommissionen planerar också ett nytt system för mindre och kortvarigare projekt. Det ger exempelvis nya aktörer möjlighet att prova på mobilitetsverksamhet inom Erasmus+ utan att ansöka om ackreditering.

Det här innebär det

Erasmusackrediteringen

  • stödjer organisationer som vill delta i Erasmus+programmet kontinuerligt
  • stärker långsiktiga relationer med organisationer i andra länder med liknande ambitioner
  • är en engångsinvestering i tid som underlättar framtida aktiviteter
  • är flexibel: ni väljer själva vilka mål som ska uppnås och kan ändra dem om nödvändigt
  • kommer att vara obligatoriskt för organisationer som vill gå ihop och delta i programmet som ett konsortium.

Vilka kan söka Erasmusackreditering?

Alla utbildningsanordnare inom skola, yrkesutbildning och vuxnas lärande som idag kan delta i Erasmus+ programmet kan söka ackreditering. Er organisation behöver inte ha tidigare erfarenhet av Erasmus+ för att söka ackreditering. Ni måste dock ha minst två års erfarenhet av utbildningsverksamhet inom den sektor som ni vill bli ackrediterade för. Om er organisation har verksamhet inom mer än en sektor kan ni söka ackreditering för flera sektorer.

Giltiga organisationer att söka Erasmusackreditering (pdf)

Om ansökan

Huvuddelen av ackrediteringsansökan består av er organisations strategi, det vill säga långsiktiga mål och plan för de utbyten, den praktik och kompetensutveckling er organisation vill genomföra. Strategin kallas Erasmus+ Plan.

Genom ackrediteringsansökan förbinder ni er att uppfylla ett antal grundläggande kvalitetskriterier. Kriterierna finns beskrivna i dokumentet Erasmus quality standards (pdf). Ackrediteringsansökan innehåller ingen budgetförfrågan.

Universitets- och högskolerådet kvalitetsbedömer genomförda ackrediteringsansökningar innan godkännande.

Ansökningsomgången 2021 öppnar under hösten med sista ansökningsdag den 19 oktober.

Läs mer och ansök

Mer information om vad ackreditering är, ansökan, regler och kvalitetskriterier (Erasmus quality standards) finns i Erasmus+ programhandledning: Erasmus accreditation på EU-kommissionens webbplats

Go international är en handbok för hur man kan arbeta strategiskt med internationalisering. Den har tagits fram för Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning, men kan även användas av organisationer inom andra utbildningssektorer som vill utveckla en strategisk plan för internationella aktiviteter.

Go international, handbok för att arbeta strategiskt med internationalisering (pdf, engelska)

Go international - en introduktion till strategisk internationalisering (pdf)