Lyssna

Ackreditering för långsiktig planering

Från och med 2020 kan förskolor, skolor och utbildningsanordnare inom yrkes- och vuxenutbildning ansöka om Erasmusackreditering. Ackrediteringen bygger på en strategisk plan för långsiktig utveckling genom internationalisering.

Syftet med ackrediteringen är att övergå från enskilda projekt till mer systematiskt, strategiskt och långsiktigt deltagande i Erasmus+programmet.

Inom högskolesektorn har ackreditering använts redan under den förra perioden för Erasmus+, men är i och med programperioden 2021-2027 också tillgänglig inom områdena förskola och skola, yrkesutbildning och vuxnas lärande. 

Förenklad ansökningsprocess

Erasmusackrediteringen förenklar ansökningsprocessen för organisationer som vill delta i programmet kontinuerligt. Ackrediteringen ger möjlighet till regelbunden finansiering av mobilitetsprojekt under hela programperioden. Ansökan om ackreditering är öppen en gång per år och den godkänns för en organisation eller ett konsortium fram till programperiodens slut. Godkänd organisation kan årligen ansöka om bidrag för att genomföra önskade projekt.

Det här innebär det

Erasmusackrediteringen

  • stödjer organisationer som vill delta i Erasmus+programmet kontinuerligt
  • stärker långsiktiga relationer med organisationer i andra länder med liknande ambitioner
  • är en engångsinvestering i tid som underlättar framtida aktiviteter
  • är flexibel: ni väljer själva vilka mål som ska uppnås och kan ändra dem om nödvändigt
  • kommer att vara obligatoriskt för organisationer som vill gå ihop och delta i programmet som ett konsortium.

Vilka kan söka Erasmusackreditering?

Alla utbildningsanordnare inom förskola och skola, yrkesutbildning och vuxnas lärande som kan delta i Erasmus+programmet kan söka ackreditering. Er organisation behöver inte ha tidigare erfarenhet av Erasmus+ för att söka ackreditering. Ni måste dock ha minst två års erfarenhet av utbildningsverksamhet inom den sektor som ni vill bli ackrediterade för. Om er organisation har verksamhet inom mer än en sektor kan ni söka ackreditering för flera sektorer.

Giltiga organisationer att söka Erasmusackreditering (pdf)

Om ansökan

Huvuddelen av ackrediteringsansökan består av er organisations strategi, det vill säga långsiktiga mål och plan för de utbyten, den praktik och kompetensutveckling er organisation vill genomföra. Strategin kallas Erasmus+ Plan.

Genom ackrediteringsansökan förbinder ni er att uppfylla ett antal grundläggande kvalitetskriterier. Kriterierna finns beskrivna i dokumentet Kvalitetsnormer för Erasmusackreditering, tillämpningsföreskrifter (pdf). Ackrediteringsansökan innehåller ingen budgetförfrågan.

Universitets- och högskolerådet kvalitetsbedömer genomförda ackrediteringsansökningar innan godkännande.

Läs mer och ansök

Ansökningsomgången för 2023 är öppen och stänger 19 oktober kl. 12.00. I år har vi möjlighet att tilldela ackreditering till 15 organisationer inom förskola och skola, 20 inom vuxnas lärande och 30 inom yrkesutbildning.

Erasmusackreditering för förskola och skola

Erasmusackreditering för vuxnas lärande

Erasmusackreditering för yrkesutbildning

Mer information om vad ackreditering är, ansökan, regler och kvalitetskriterier (Erasmus quality standards) finns i Erasmus+ programhandledning: Erasmus accreditation på EU-kommissionens webbplats.

Handbok för att arbeta strategiskt med internationalisering

Go international är en handbok för hur man kan arbeta strategiskt med internationalisering. Den har tagits fram för Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning, men kan även användas av organisationer inom andra utbildningssektorer som vill utveckla en strategisk plan för internationella aktiviteter.

Go international, handbok för att arbeta strategiskt med internationalisering (pdf, engelska)

Go international - en introduktion till strategisk internationalisering (pdf)