Uppsala universitet utsedd till Årets Erasmus+aktör 2019

Uppsala universitet belönas med utmärkelsen Årets Erasmus+aktör för sina insatser för att få fler studenter att studera utomlands. Universitets- och högskolerådet (UHR) delar ut priset för att uppmärksamma lärosäten som ökat antalet utresande studenter inom utbytesprogrammet Erasmus+.

UHR delar i år ut utmärkelsen Årets Erasmus+aktör till ett lärosäte som lyckats öka antalet utresande studenter inom Erasmus+. 

Både Lunds universitet och Uppsala universitet var starka kandidater till årets utmärkelse. Uppsala universitet visar dock på bäst resultat när det gäller antalet utresande studenter. Läsåret 2018/2019 studerade eller praktiserade 588 Uppsalastudenter utomlands via Erasmus+, vilket är en ökning med 56 procent under de senaste fem åren. Lärosätet har även gett en utmärkt beskrivning av hur ledningen strategiskt stöder och främjar studentutbyten.

I motiveringen lyfter juryn även fram universitetets ambition att få fler studenter på utbildningar där det traditionellt är få studenter som studerar utomlands, till exempel lärarutbildningen. Juryn konstaterar också att Uppsala universitet "på ett föredömligt sätt engagerat studenter som ambassadörer för Erasmus+".

– Uppsala universitet har målmedvetet och med stort engagemang arbetat för att få fler studenter att göra utbyten via Erasmus+. Under 2019 har universitetet nått ett utmärkt resultat, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR och ordförande för juryn.

– Utmärkelsen är ett erkännande till alla dem som arbetar hårt och intensivt med Erasmus+ och internationalisering på Uppsala universitet, säger universitetets rektor Eva Åkesson. Det är viktigt att ha en internationell erfarenhet – jag fick själv möjligheten under min utbildning och det är något jag bär med mig hela livet.

Fakta: Årets Erasmus+aktör

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott. UHR instiftade utmärkelsen Årets Erasmus+aktör 2017 i samband med att programmet firade 30 år. Tre lärosäten valde att söka årets pris: Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Lunds universitet och Uppsala universitet. Representanter för bland annat Utbildningsdepartementet, Svenska institutet, Sveriges förenade studentkårer (SFS) och näringslivet har ingått i juryn. Tidigare års utmärkelser har tilldelats  Norrköpings kommun 2017, och 2018 till en anordnare av yrkesutbildning; SKF Tekniska Gymnasium.

Kriterier

Juryn bedömde i vilken omfattning de nominerade lärosätena visar prov på:

  1. Ett aktivt, innovativt och framgångsrikt arbete för att öka antalet utresande Erasmus+ studenter.
  2. Ett strategiskt arbete från ledningen för att lyfta och främja Erasmus+ studentmobilitet på lärosätet.
  3. Särskilda insatser för att verka inkluderande och göra ett utbyte med Erasmus+ möjligt för alla studenter.

Årets jury

Årets jury bestod av Karin Röding, generaldirektör UHR samt representanter från bland annat utbildningsdepartementet, Svenska Institutet, Sveriges förenade studentkårer (SFS) och näingslivet.

Om utmärkelsen

För att uppmärksamma att programmet Erasmus+ firade 30 år och bidra till att uppmuntra och sprida goda exempel instiftade UHR 2017 en årlig utmärkelse att delas ut under programperioden: Årets Erasmus+ aktör. Utmärkelsen delades 2017 ut till en kommun; Norrköpings kommun, och 2018 till en yrkesutbildningsanordnare; SKF Tekniska Gymnasium.