Gå till huvudinnehåll

För tredje året delar Universitets- och högskolerådet, UHR, ut utmärkelsen Årets Erasmus+aktör. I år går utmärkelsen till ett universitet eller en högskola som lyckats i sitt arbete att öka antalet utresande Erasmus+studenter.

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma organisationer som på ett genomtänkt och framgångsrikt sätt arbetar med kvalitetsutveckling genom europeiska utbyten och samarbeten via Erasmus+. Vinnaren av årets utmärkelse har systematiskt och framgångsrikt främjat Erasmus+ studentmobilitet.

Nominera ditt lärosäte

Ta chansen att nominera det lärosäte du tycker ska få priset! Du gör det genom att fylla i formuläret för nomineringen senast den 23 juni:

Nomineringformulär till Årets Erasmus+aktör 2019

Vilket lärosäte som får utmärkelsen meddelar vi senast den 30 september.

Det här vinner man

Årets vinnare av utmärkelsen får ta emot ett diplom av ministern för högre utbildning och forskning eller motsvarande vid konferensen Internationaliseringsdagarna. Internationaliseringsdagarna arrangeras av UHR tillsammans med Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola den 5-6 november 2019.

Vinnaren är en av huvudtalarna vid konferensen och ges möjlighet att sprida det föredömliga arbete som legat till grund för utmärkelsen och får ett ekonomiskt bidrag för att uppmuntra fortsatt gott arbete.

Regler för utmärkelsen

Vinnaren utses bland svenska lärosäten som deltar i Erasmus+. En jury granskar finalisterna utifrån de kriterier som beslutats. Juryn kan välja att inte dela ut priset om antalet nomineringar bedöms vara för litet eller kvaliteten på de valbara bidragen bedöms för låg. Hederspriser kan beslutas i särskild ordning.
Juryns beslut kan inte överklagas. UHR kan när som helst välja att ändra reglerna. Ändringar meddelar vi här på Utbyten.se.

Kriterier

Juryn bedömer hur och i vilken omfattning de nominerade lärosätena visar prov på:

  1. Ett aktivt, innovativt och framgångsrikt arbete för att öka antalet utresande Erasmus+ studenter.
  2. Ett strategiskt arbete från ledningen för att lyfta och främja Erasmus+ studentmobilitet på lärosätet.
  3. Särskilda insatser för att verka inkluderande och göra ett utbyte med Erasmus+ möjligt för alla studenter.

Juryn kommer också att få en översikt av mätbara resultat såsom statistik om antal utresande studenter, resultat av bedömning av slutrapporter med mera.

Årets jury

Vinnaren av utmärkelsen utses av en jury som leds av Karin Röding, generaldirektör UHR. Övriga jurymedlemmar presenteras senare.

Frågor

Har du frågor om utmärkelsen Årets Erasmus+aktör kontaktar du:

  • Angela Andersson, biträdande NA-direktör Erasmus+, e-post angela.andersson@uhr.se
  • Alma Joensen, koordinator för Erasmus+ högre utbildning, e-post alma.joensen@uhr.se

Om utmärkelsen

För att uppmärksamma att programmet Erasmus+ firade 30 år och bidra till att uppmuntra och sprida goda exempel instiftade UHR 2017 en årlig utmärkelse att delas ut under programperioden: Årets Erasmus+ aktör. Utmärkelsen delades 2017 ut till en kommun och 2018 till en yrkesutbildningsanordnare.