Gå till huvudinnehåll

För att kunna utföra de uppdrag som Universitets- och högskolerådet, UHR, ansvarar för behöver vi i vissa fall ta in personuppgifter. Vi är då ansvariga för behandlingen av de personuppgifterna.

UHR är personuppgiftsansvarig

UHR ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Personuppgifter inom Erasmus+

När du deltar i programmet Erasmus+ samtycker du till att UHR samlar in personuppgifter om ansökande och deltagande organisationer. Vi samlar in uppgifter om projektens kontaktperson och firmatecknare och deltagare i projekten (lärare, studenter, skolelever, studerande inom vuxenlärande, med flera).

Detsamma gäller när du skickar in ansökan.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi samlar in för- och efternamn, kön (frivillig uppgift), ålder, e-postadress, telefonnummer samt adress till din organisation.

Observera att du aldrig behöver uppge personnummer i något av de verktyg som används inom programmet, som Mobility Tool+ och Participant Portal. Vi begär heller inte in läkarintyg.

EU-kommissionens information

Responsibilites of the parties

  • The Commission has a function of data controller which determines the purpose and means of processing personal data.
  • The National Agencies have a role of a processor – a body processing personal data on behalf of the controller. Art. 23 of 45/2001 defines the responsibilities of the data processors, i.e. compliance with secure way of processing, need for legal contracts (in case of NAs - delegation agreements), processing only on instructions from the controller.
  • Because the Commission is the controller, requests for viewing, updating or deleting personal data should be directed to the Commission: eac-data-protection(at)ec.europa.eu