Gå till huvudinnehåll

Sedan starten 1987 har nio miljoner människor deltagit i Erasmus och EU:s andra program för internationellt utbyte inom utbildning och ungdom.

Erasmus startade 1987 som ett program för studentutbyte inom Europa. Sedan dess har 4 400 000 universitets- och högskolestudenter studerat och praktiserat i andra länder genom programmet.

Under 1990- och 2000-talen fick Erasmus sällskap av systerprogram som Sokrates, Leonardo da Vinci, Comenius och Grundtvig - program som gav även skolor, yrkesutbildningar och vuxenutbildningar möjlighet att delta i europeiska utbyten och samarbeten. Unga männskor har haft möjlighet att delta i utbyten och volontärarbete genom programmet Ung och Aktiv i Europa.

Sedan 2014 finns alla möjligheter EU erbjuder när det gäller europeiskt utbyte inom utbildning, ungdom och idrott samlade inom programmet Erasmus+.

Läs mer om Erasmus+ och jubiléet på EU-kommissionens webbplats