Lyssna

Miljömässigt hållbara projekt är en av Erasmus+ fyra prioriteringar för programperioden från 2021. Vad kan du göra för att ditt projekt eller utbyte ska bli så grönt som möjligt? Vi har samlat information, tips och länkar som du kan använda som stöd.

Att bekämpa klimatförändringarna och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling är målet för Parisavtalet och Agenda 2030, vilka ligger till grund för EU-kommissionens hållbarhetsarbete. För Erasmus+ programperiod 2021-2027 är en av nyheterna att alla projekt ska vara miljömässigt hållbara. Det betyder att du som är projektägare genomgående ska tänka grönt när din organisation planerar och genomför projektet. Och att det finns ekonomiska incitament för gröna och hållbara resor.

Transportmedel 

En viktig del av ett internationellt samarbetsprojekt är resan. Samtidigt är resan i regel det som påverkar miljön mest. En förändring i villkoren för Erasmus+ som underlättar ett grönt resande är att det nu går att söka bidrag för tre resdagar både i början och slutet av ett utbyte. För miljövänliga resor är också ersättningsnivån högre. Vi har samlat länkar som kan vara till hjälp för och inspirera till ett grönt transportmedelsval.

Ecopassenger

Ecopassenger är ett vetenskapligt baserat verktyg för att jämföra energiförbrukning, koldioxidutsläpp och annan miljöpåverkan mellan resor med flyg, tåg och bil. Du får även förslag på avgångar.

Ecopassenger

Klimatsmarta tjänsteresor

Projektet Fossilfritt 2030 är ett samarbete mellan Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län. De har tagit fram en vägledning med checklistor och exempel som kan vara applicerbara även på internationella samarbetsprojekt.

Vägledning för klimatsmarta tjänsteresor

Tjänsteresa med tåg

Fackförbundet Unionens medlemstidning Kollega har intervjuat fyra inspirerande föregångare. 

Tjänsteresa med tåg – klimatsmart men realistiskt?

Boka tåg utomlands

Att boka en utlandsresa med tåg kan vara lite krångligt första gången. Klimatsmart semester är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Chalmers och Göteborgs stad. De har bland annat samlat länkar som hjälper dig att göra din bokning. Ett annat tips är att googla "boka tåg utomlands".

Boka tåg utomlands

Facebookgruppen Tågsemester

Tågsemester är en grupp för alla som gillar att resa hållbart med tåg.
Här kan du få inspiration och tips på tågrutter, hur man bäst bokar sin resa etcetera.
 

Tågsemester

Virtuell mobilitet

Ett alternativ till fysiska besök, konferenser, utbyten eller andra aktiviteter utomlands är virtuell mobilitet. Fördelarna är inte bara en mindre påverkan på miljön utan även faktorer som ökad tillgänglighet och lägre kostnad. Vi har sammanställt några exempel på virtuell mobilitet och vilka fördelar de har.

Interna möten med partnerorganisationer 

Att planera ett virtuellt möte med partnern tar minst lika mycket tid som att planera ett fysiskt möte, men själva genomförandet går mycket fortare. En del av arbetet är att skapa förutsättningar för interaktivitet.

Fundera över

 1. Mötets längd (kortare möten med fler pauser är att rekommendera).
 2. Avbrott som virtuella isbrytare och vitaminpiller.
 3. Interaktivitet i chatten eller med hjälp av verktyg som Menti eller Padlet.
 4. Gemensam arbetsyta i till exempel Howspace, EPALE, eTwinning eller Teams.
 5. Teambuildingaktiviteter (många fysiska går att omvandla till digitala).

 

 

Externa konferenser eller spridningsseminarier 

Här har den virtuella mobiliteten stor påverkan på tillgängligheten. En spridningskonferens där antalet deltagare är begränsat utifrån geografisk plats, lokal och kostnad blir plötsligt möjlig för många fler.

Fundera över

 1. Tidpunkt och längd på eventet.
 2. Dramaturgi (variera tempo och struktur och håll programpunkterna korta, max 30 minuter).
 3. Inslag i form av föreläsare, paneler etcetera.
 4. Avbrott i form av isbrytare och vitaminpiller.

 

Virtuella möten mellan studenter - tips

 1. Variera tempot och ha täta pauser.
 2. Håll talarpunkter korta och gör avbrott för interaktivitet i chatten eller med hjälp av verktyg som Menti eller Padlet.
 3. Koppla mötet till studenternas utbildning, kurs, lärandemål, projekt och uppgifter.

 

Virtuell APL, VFU eller praktik

Arbetsplatsförlagt lärande, verksamhetsförlagd utbildning eller praktik kan verka omöjligt att genomföra virtuellt. Ändå signalerar redan många branscher att framtidens arbetsplats även efter pandemin kommer att vara både digital och fysisk. Det behöver utbildningsanordnare anpassa sig till. 

Fundera över

 1. Lärandeupplevelsen. Vilken typ av digital APL är möjlig? Ett eget uppdrag eller del i ett internationellt team?
 2. Förberedelser
  • Digitalt möte för att lära känna varandra.
  • Handledning från partnerorganisationen i att skriva Europass-CV.
  • Digital anställningsintervju med partnerorganisationen.
  • Workshop om distanslärande samt vett och etikett i landets arbetsliv.
  • Pröva digital turism!
 1. Genomförande
  • Tänk till kring handledning, arbetsmiljö, arbetstider och fysisk arbetsplats för eleverna.
  • Ordna med lämplig utrustning, bra uppkoppling och support online.

 

Ett exempel där en praktisk del av en utbildning istället blev virtuell kan lärarutbildningen i Linköping bidra med. Läs intervjun med universitetslektor Per-Olof Hansson.

Inställd praktik löstes med online-utbildning

Arrangera hållbara möten och konferenser

När det gäller värdskap kan du som är projektägare göra flera gröna val som också bidrar till ett hållbart projekt. Om mötet går att hålla på distans är det alltid det mest miljövänliga alternativet. För fysiska möten har vi listat tio tips och lagt in några användbara länkar.

Tio tips

För dig som är värd för ett fysiskt möte med samarbetspartners, intressenter eller andra som står utanför projektet, till exempel i spridningssyfte. 

 1. Välj en miljöcertifierad anläggning som lokal för mötet om det äger rum i externa lokaler.
 2. Välj en anläggning med bra kollektivtrafikförbindelser.
 3. Om ni behöver ordna med boende - välj ett nära anläggningen, gärna miljöcertifierat.
 4. Om ni ordnar studiebesök - se till att det går att nå till fots, med cykel eller med kollektivtrafik.
 5. Minska matsvinnet vid gemensamma måltider.
 6. Välj att servera vegetarisk eller vegansk mat.
 7. Om ni äter på restaurang - välj en som källsorterar.
 8. Om ni använder catering - undvik engångsartiklar.
 9. Skriv inte ut dokument på papper, kör allt digitalt.
 10. Undvik att ta fram profilprodukter och gåvor.

Sprid gärna tipsen vidare till partnerorganisationerna.

Handbok för minskat matsvinn

Livsmedelsverket har gett ut en handbok för att minska matsvinnet inom vård, skola och omsorg. Den omfattar information, tips och checklistor som du kan använda som värd.

Handbok för minskat matsvinn (pdf)

EU:s plattform för minskat matsvinn

EU har, i linje med Agenda 2030, som mål att minska matsvinnet i både produktions- och konsumtionsledet. På deras webbplattform finns bland annat rekommendationer för hur olika aktörer kan agera för att nå målen.

EU Platform on Food Losses and Food Waste

Hur påverkar din middag klimatet?

Shrink that footprint är en webbplats med olika tips på hur du minimerar dina koldioxidutsläpp, bland annat genom kosten. Bakom webbplatsen står en grupp oberoende forskare.

The carbon footprint of different diets

Sju steg mot grönare events

EU-kommissionen har tagit fram en guide för grönare events, möten och konferenser.  Sju steg och en checklista!

Greener events, conferences, meetings (pdf)

Hållbart deltagande

Även du som deltar i ett internationellt samarbetsprojekt eller ett utbyte kan göra skillnad som individ. Vi har samlat information, tips och länkar som du kan använda.

Hållbart boende

Schyst resande är ett nätverk som arbetar för ett resande där både människor och miljö mår bra, oavsett om det gäller semester eller tjänsteresa. Nätverket är ett samarbete mellan organisationerna Unionen, Childhood, Fair Action, Hotell-och resaturangfacket, IOGT-NTO-rörelsen, Real Stars och Union to Union. På sin webbplats har Schyst resande en guide för hur du bokar hållbara hotell. 

Så bokar du ett hållbarhetsmärkt hotell

Guide till hållbart resande

Reform Travel är en inspirationssajt om hållbart resande och hållbar turism. De tillhandahåller en övergripande guide för hållbart resande som tar upp såväl transportmedel och boende som konsumtion.

Guiden till hållbart resande

Reform Travels sex tips för att minska mängden avfall och plastanvändning på resan 

 1. Res med en återanvändbar mugg och vattenflaska.
 2. Använd återanvändningsbara bestick, servetter och bivaxfolie.
 3. Packa dina egna badrumsprodukter och undvik att använda engångsartiklarna på hotellet.
 4. Packa alltid en extra påse om du ska handla på plats.
 5. Ta med ditt eget mellanmål eller din egen mat.
 6. Ta med din egen underhållning, egna hörlurar och böcker.

 

EU-direktivet om engångsplast

År 2019 beslutade EU om ett nytt direktiv som ska minska plast i haven. Direktivet kallas för engångsplastdirektivet och träder ikraft sommaren 2021. Det kommer att innebära många förändringar, både för producenter och privatpersoner. Läs mer om direktivet på Håll Sverige Rent:s webbplats!

Engångsplastdirektivet

Övriga tips​​​​​​​

 • Drick kranvatten om det går. Om inte, köp stora förpackningar med vatten och fyll på i en återanvändbar flaska.
 • Ta med egen matlåda (om du vill mat för avhämtning eller ta med dig egen mat)
 • Om du får mat över, bjud en granne! 
 • Reflektera över din konsumtion, vad behöver du köpa och vad kan du avstå?
 • Gå på marknad! Undvik att handla mat i plastförpackningar.
 • Ha alltid med en egen kasse när du handlar.
 • Ta dig runt på cykel.
 • Ta korta duschar.
 • Tvätta själv. Tvättservice levererar ofta inplastat.
 • Sortera dina sopor. Fråga någon hur man gör.
 • Ta med ditt eget skräp hem.
 • Ta för vana att plocka skräp varje gång du går ut.
 • Ska du träna? Prova ”plogging” (plocka och jogga).
 • Röker eller snusar du? Fimpa inte på marken - ha med dig en fickaskkopp.​​​​

Certifieringar

Som ett bevis på att du som projektägare och din organisation satsar på grön hållbarhet kan ni ansöka om att bli certifierade. Det finns flera alternativ. Vi har listat några av dem.

Grön flagg

Föreningen Håll Sverige Rent driver Grön flagg, ett program som hjälper förskolor och skolor att arbeta mer strukturerat och engagerat med processer för hållbar utveckling och till sist få lov att hissa den gröna flaggan. Ett medlemskap i Grön flagg omfattar bland annat kvalitetssäkring arbetet med lärande för hållbar utveckling, hållbarhetscertifiering, fortbildning, vägledning och inspiration.

Grön flagg

Hållbart evenemang

Konsultföretaget Greentime har lanserat certifieringen "Hållbart evenemang" för alla som arrangerar större möten, konferenser och liknande och vill säkerställa sitt hållbarhetsarbete. För att bli certifierat måste evenemanget uppfylla ett antal krav och bli godkänt av en oberoende revisor. Greentime följer upp certifierade evenemang genom platsbesök. 

Hållbart evenemang

ISO 14001

ISO (International Organization for Standardization) är en organisation för internationell standardisering i 164 länder inom olika områden. Standarden ISO 14001 syftar till att hjälpa bland annat organisationer som universitet och högskolor att bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Det svenska standardiseringsorganet heter SIS, Swedish Standards Institute. På deras webbplats kan du läsa mer om ISO 14001.

ISO 14001 – ledningssystem för miljö

EMAS

EU erbjuder stöd i arbetet med miljöledning och miljöredovisning genom EMAS (Eco management and audit scheme). Syftet med EMAS är att effektivisera och förbättra miljöarbetet på företag och i organisationer. Hos Naturvårdsverket finns en introduktion.

Om EMAS – ett system för miljöledning

Välj ett grönt tema

Ännu ett sätt att arbeta med hållbarhet är att välja ett grönt tema för projektet. Det kan till exempel handla om klimatet, om vatten eller om vegetarisk mat. Några som valt ett grönt tema är tidigare Älvkullegymnasiet i Karlstad som ville undersöka hur de kunde bygga en ny miljövänlig skolbyggnad och projektet VETree som tagit fram ett utbildningsmaterial om skötsel av gamla och skyddsvärda träd på sex språk.

Intervju med Ann-Kristin Hamberg från projektet "Sustainability and beyond"

Intervju med ekologen och naturvårdskonsulten Vikki Bengtsson

Diskutera ett grönt förhållningssätt

Att diskutera miljöfrågor inom projektet, i den egna organisationen eller i konsortiet är en bra utgångspunkt för ett miljömässigt hållbart projekt. Många organisationer producerar gratis utbildningsmaterial som går att använda som diskussionsunderlag med såväl kollegor som elever och studerande. UHR:s verksamhet Den globala skolan har samlat länkar till material på temat hållbarhet på sin webbplats.

Den globala skolans materialsidor

Ta hjälp av Den globala skolan

Den globala skolan arrangerar fortbildning i lärande för hållbar utveckling för framför allt lärare, skolledare och lärarstudenter. De åtta regionansvariga kan även stötta projekt med förberedelser inför utbyten. 

Kontakta Den globala skolan