Konferenser som projekt arrangerar

2019-10-30

Runt om i landet anordnar projekt som deltar i strategiska partnerskap inom Erasmus+ konferenser för att berätta om sina resultat. Här listar vi aktuella konferenser som du kan anmäla dig till för att lära mer. Det kan handla om pedagogiska metoder och verktyg, kurser och undervisningsmoduler eller annat som är till nytta för det du arbetar med.

Just nu har vi ingen information om aktuella konferenser att publicera.